Verkeer en vervoer

Goed bereikbaar en veilig, met zo min mogelijk overlast voor mens en milieu. Dat zijn onze doelen als het gaat om verkeer en vervoer. We werken hieraan binnen Sliedrecht en regionaal in de Drechtsteden.

Sliedrecht is dicht bebouwd. Voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, is een goede structuur van de wegen heel belangrijk. De hoofdwegenstructuur in Sliedrecht is goed. We willen deze verder optimaliseren. En waar nodig ontbrekende schakels toevoegen. In het Verkeersbeleidsplan (pdf, 10,4 MB) schetsen we hoe. Bij nieuwe ruimtelijke plannen houden we rekening met het Verkeersbeleidsplan. En ook bij het onderhoud of reconstructie van wegen.

Met het Verkeerbeleidsplan en het bijbehorende uitvoeringprogramma werken we verder aan:

  • voldoende parkeerruimte
  • versterken van het openbaar vervoer
  • een sterkere positie van fietser en voetganger
  • meer verkeersveiligheid

 

Openbaar vervoer

Verbreding A15

Een goede bereikbaarheid van onze gemeente is belangrijk om prettig te wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Voor veel bedrijven is het een belangrijke voorwaarde. Een vlotte verkeersafwikkeling op de A15 is daarom erg belangrijk. Dan zijn er zo min mogelijk files op de A15 en is er minder sluipverkeer door de bebouwde kom. Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de verbreding van de A15. Tussen Papendrecht en Sliedrecht komt een extra rijstrook.