Hulp bij hogere energiekosten voor ondernemers

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor het grootste deel van het mkb komt er daarom een prijsplafond. Daardoor betalen ondernemers minder voor energie tot een bepaald verbruik. Heeft u een energie-intensief bedrijf? Dan krijgt u via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van de energierekening.

Energie prijsplafond

Verbruikt u jaarlijks minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit? Dan krijgt u in 2023 hulp bij het betalen van uw energierekening in de vorm van een prijsplafond. U betaalt een aangepast maximumtarief over uw verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat u  daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. In november en december 2022 krijgt u 190 euro korting per maand op uw  energierekening.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgt u een deel van het bedrag dat u meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Meer over de voorwaarden voor deze TEK regeling vindt u hier.

De TEK-regeling kan waarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2023 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lukt het u niet om de periode tot de eerste aanvraag financieel te overbruggen? Als u voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kunt u  belastinguitstel voor uw omzetbelasting en loonheffing aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt de precieze details en voorwaarden hierover later bekend. Wel is al duidelijk dat het verlenen van belastinguitstel gaat om individueel maatwerk.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u nieuwe en bestaande regelingen die het RVO namens verschillende ministeries uitvoert om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren.

  • Hulp bij prijsstijgingen energie: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. TEK is nog niet open, u kunt nog geen aanvraag doen.
  • Hulp met Fiscale regelingen: Huidige fiscale maatregelen blijven bestaan. Ze bieden u fiscaal voordeel bij een investering in duurzame bedrijfsmiddelen. Het gaat om de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers en MIA en Vamil voor ondernemers.
  • Hulp met financiering: Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Bekijk dan de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Ook wordt gewerkt aan een nieuwe regeling: de Borgstelling MKB-Groen. Met deze regeling krijg je een borgstelling tot maximaal 67,5 procent van een krediet dat je aanvraagt om te verduurzamen. Dat betekent dat de overheid garant staat voor maximaal 67,5 procent van je lening. Je kunt daardoor bij de bank meer lenen dan je op basis van je onderpand krijgt. Je gebruikt de BMKB-Groen voor investeringen waarmee je je bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt.
  • Hulp met energie besparen: Wilt u energie besparen? Of denkt u erover om schone energie op te wekken? Lees hier welke mogelijkheden u heeft en welke financiële tegemoetkomingen er worden aangeboden.
  • Meer weten over mogelijke subsidies en financiering? Laat je informeren via het zakelijk energieloket.

Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen, informeert het RVO u via deze pagina.