HVC herstart 'Boring onder de Merwede' met aanbrengen damwanden

Begin april stond de intrekoperatie voor het warmteproject 'Boring onder de Merwede' gepland. Door onverwachte grondproblemen zijn de werkzaamheden opgeschort. Na het uitstellen van de werkzaamheden rond half april, is de afgelopen periode gebruikt voor het uitwerken van een nieuwe werkwijze. Inmiddels is bekend dat 1 juli de werkzaamheden worden hervat.

Aanbrengen damwanden

Over een lengte van circa 100 meter gaat de aannemer langs de boortunnel bij Intermezzo aan beide kanten stalen damwanden van 16 meter lang aanbrengen. De damwanden zorgen zo voor een stabiele boortunnel en kunnen de leidingen alsnog onder de Merwede worden aangebracht. De damwanden worden met een hijskraan de grond ingetrild. Dit gaat helaas niet zonder (geluids)overlast. HVC heeft hiervoor geluidsberekeningen laten uitvoeren. Bewoners van de Intermezzo zijn persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De damwanden worden tussen maandag 1 juli en vrijdag 26 juli geplaatst. Enkele dagen vooraf worden alvast voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
  • In de omgeving van de werkzaamheden worden op diverse plekken trillings- en geluidsmeters geplaatst die continue (24/7) worden gemonitord. Hier heeft HVC een gespecialiseerd en onafhankelijk bureau voor ingehuurd.
  • De werkzaamheden voert HVC tussen 07.00 uur en 19.00 uur uit. Over het algemeen werkt de aannemer tot 17.00 uur.
  • Na het plaatsen van de damwanden hervatten we vanaf eind juli de booractiviteiten.
  • Verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Meer informatie of vragen?

BouwAppOp de website van HVC en op de pagina warmtenet vindt u alle informatie over de werkzaamheden.
Heeft u een vraag, stuur een e-mail naar warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.

Speciaal voor dit project maakt HVC gebruik van ‘de BouwApp’. Hierin vindt u onder andere informatie over de werkzaamheden en een animatiefilm met meer uitleg. Via de BouwApp kunt u ook eenvoudig vragen stellen.
De BouwApp is gratis te downloaden via de Google Playstore, App Store of via de bijgaande QR-code

HVC Boring onder de Merwede