Wet open overheid

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de gemeente Sliedrecht.

De gemeente Sliedrecht geeft op allerlei manieren informatie over haar beleid en de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld via deze website, op de gemeentepagina's in Het Kompas en via folders en brochures. Wilt u meer weten? Dan kunt u een verzoek doen bepaalde informatie openbaar te maken: een Woo-verzoek.

Informatie altijd openbaar, tenzij
Informatie van de gemeente Sliedrecht is in principe openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen. In de Woo staat ook welke informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Het gaat dan om:

  • informatie die de eenheid van de Kroon in gevaar brengt
  • informatie die de veiligheid van de staat in gevaar brengt
  • gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben verstrekt
  • bijzondere gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

Kijk voor meer informatie over de Woo op de website van de rijksoverheid.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek doen? Stuur dan een brief naar

College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Geef aan over welk onderwerp u informatie wilt hebben. Noem het liefst ook de documenten die u wilt hebben. Natuurlijk moet uw vraag gaan over het beleid van de gemeente Sliedrecht, of de voorbereiding en uitvoering ervan. Woo-verzoeken via e-mail nemen we niet in behandeling.
U hoort uiterlijk binnen 4 weken van ons. Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Wel kunnen we kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld kopieën die we naar u opsturen.