Opkoopbescherming

De gemeente Sliedrecht wil mensen die op zoek zijn naar een koopwoning meer kans geven op een betaalbare woning. Daarom heeft de gemeenteraad opkoopbescherming ingevoerd. Een koper van een betaalbare woning moet daarom zelf in de woning gaan wonen.

Dat geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot en met 405.000 euro (NHG-grens 2023, die jaarlijks kan worden aangepast). Deze woningen mogen de eerste vier jaar na verkoop niet verhuurd worden.

Einde aan steeds hogere prijzen

Tot voor kort was het een landelijke trend dat beleggers hogere prijzen bieden voor woningen dan particulieren. Deze beleggers verhuurden vervolgens de woningen. Particuliere kopers in Sliedrecht hadden hierdoor minder kans op een betaalbare koopwoning.

De situatie op dit moment is dat de woningmarkt afkoelt, maar dat de situatie voor huizenkopers nog steeds niet heel rooskleurig zijn.

Cijfers Sliedrecht

Het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) heeft in 2022 de woningmarkt in Sliedrecht in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat in Sliedrecht tussen 2016 en 2020 de huurvoorraad van kleine investeerders is afgenomen van 136 naar 114 woningen. Ook blijkt uit de cijfers van het OCD dat 77 procent van de woningen in Sliedrecht een lagere WOZ-waarde heeft dan de NHG-grens.

Uitzonderingen

Er zijn drie uitzonderingen op de regel dat een koper zelf in de woning moet gaan wonen (opkoopbescherming).

  1. De woning mag worden verhuurd aan familieleden in de eerste graad (bijvoorbeeld ouders of kinderen) of de tweede graad graad (bijvoorbeeld broers, zussen, kleinkinderen, opa's en oma's).
  2. Woonruimtes die onderdeel zijn van een winkel-, kantoor-, of bedrijfspand vallen niet onder de opkoopbescherming.
  3. Ook tijdelijke verhuur is toegestaan. Maar dan moet de eigenaar/bewoner er zelf eerst minimaal een jaar hebben gewoond. De tijdelijke verhuur mag dan niet langer duren dan twaalf maanden.

Andere uitzonderingen zijn er voor woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

Verhuurvergunning opkoopbescherming

Voldoet u aan een van de uitzonderingen dan vraagt u vooraf een verhuurdersvergunning aan. U moet hiervoor het formulier gebruiken dat u rechts bovenin beeld ziet.