Heling

Het tegengaan van heling is één van de speerpunten van de gemeente Sliedrecht als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;
Om te voorkomen dat u als handelaar deze gestolen goederen inkoopt, geldt er voor handelaren en opkopers wetgeving.

 • artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Sliedrecht 2022 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);
 • artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

Digitaal opkopers Loket

Bent u handelaar in:

 • tweedehands goederen (auto's, (brom) fietsen)
 • elektronica
 • edelmetalen
 • uurwerken
 • kunstvoorwerpen
 • sieraden

dan bent u verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Sliedrecht aan te melden. Dit doet u door u in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket.

Digitaal opkoopregister

Opkopers zijn wettelijke verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden, waarin zij moeten bijhouden:

 • de datum van verkrijgen van het goed;
 • een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed;
 • de prijs;
 • de naam en het adres van de aanbieder van het goed.
 • in het geval van de handel in koper(legering) tegen contante betaling is ook de vermelding verplicht van het nummer en het type identiteitsbewijs waarmee de aanbieder zich legitimeert.

Wetgeving

Sinds 5 juli 2021 is het binnen de gemeente Sliedrecht vastgesteld dat een opkoper verplicht is zich aan te sluiten bij het Digitaal Opkopers Register (DOR). In de Beleidslijn voor handelaren in ongeregelde goederen en gebruikte goederen (pdf, 519 kB) leest u hier meer over.
Tevens leest u welke sancties kunnen worden opgelegd als u de wettelijke verplichting niet naleeft. In samenwerking met de politie voert de gemeente controles uit op naleving van het DOR.