Openbare ruimte en milieu

De openbare ruimte is van ons allemaal. U kunt er dus niet zomaar alles doen. Bovendien hebben sommige activiteiten invloed op het milieu. Controleer daarom of u een vergunning moet aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven, maar ook als u wilt vissen of afvalstoffen wilt verbranden.

 • Vergunning Milieubeheer

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de vergunningcheck op het Omgevingsloket kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Voor het lozen van afvalwater heeft u een vergunning nodig. Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen.

 • Bodemverontreiniging saneren

  Als u een huis of bedrijfspand gaat bouwen, moet u bodemonderzoek laten doen. Blijkt dat de grond ernstig verontreinigd is? Dan moet u de bodem saneren. Hiervoor heeft u toestemming nodig.

 • Gevaarlijke stoffen

  In Sliedrecht mag u geen gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren. Denk aan brandbare gassen zoals LPG en propaan en giftige gassen zoals chloor en ammoniak. Of stoffen die kunnen ontploffen, zoals munitie en vuurwerk.

 • Kapvergunning

  Wilt u een boom kappen, rooien, omzagen of verplaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Of als u iets gaat doen waardoor een boom ernstig beschadigd kan raken.

 • Inrit- of uitritvergunning

  Wilt u een uirit naar de weg? Bijvoorbeeld door de stoep te (laten) verlagen? Of wilt u een bestaande uitrit naar de weg veranderen? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de openlucht vuur te stoken. Kaarsen, fakkels, een kampvuur of vuur voor koken en braden mogen wel. Maar alleen als er geen brandgevaar voor de omgeving is.

 • Kabels en leidingen

  Handboek Kabels en leidingen en formulier voor en na opname ingravingen

 • Container plaatsen op gemeentegrond

  Wilt u tijdelijk een container of iets dergelijks plaatsen op grond van de gemeente? Bijvoorbeeld voor een verbouwing? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig.

 • Gedenkteken plaatsen

  Wilt u een grafsteen of gedenkplaat op een graf plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit voor u.

 • Visvergunning

  Wilt u ergens gaan vissen? Dan heeft u een vergunning nodig van de eigenaar van het water. Voor een vergunning om te vissen in water van de gemeente Sliedrecht kunt u terecht bij hengelsportvereniging De Voorn.

 • Luchtruim gebruiken

  Wilt u in Sliedrecht opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon, kabelballon of parachute? Dan heeft u een verklaring van geen bezwaar nodig.