Exploitatievergunning seksinrichting

Begint u een seksinrichting, zoals een bordeel, besloten club of sekswinkel? Of wilt u een bestaande zaak overnemen, veranderen of uitbreiden? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Een exploitatievergunning voor een seksinrichting geldt voor de personen en het pand. Wijzigt het aantal bedrijfsleiders of beheerders dat er werkt? Bijvoorbeeld bij vertrek of aanstelling van medewerkers? Dan moet u een wijziging aanvragen voor uw vergunning.

Exploitatievergunning seksinrichting aanvragen

Een exploitatievergunning voor een seksinrichting vraagt u schriftelijk aan. U stuurt uw verzoek naar:
Gemeente Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Met uw aanvraag stuurt u mee:

  • een ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB (pdf, 103 kB), inclusief bijlagen
  • een kopie van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • eventueel een bewijsstuk dat u rechtmatig in Nederland verblijft
  • een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een huur-, koop-, of pachtovereenkomst
  • een verklaring over het aantal dames en heren
  • een verklaring over de aard en omvang van de inrichting
  • de naam van beheerder of bedrijfsleider
  • de naam van de eigenaar
  • een verklaring over het gedrag van elke leidinggevende, bedrijfsleider en beheerder (zie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Binnen 8 weken hoort u of u de exploitatievergunning voor een seksinrichting krijgt.

Wilt u alcohol schenken in uw seksinrichting? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig.