Demonstratie of betoging houden

Gaat u een demonstratie of betoging houden? Dan moet u dit minimaal 48 uur van tevoren laten weten aan de gemeente. Zo kunnen we de orde handhaven tijdens de betoging of demonstratie.

U meldt de demonstratie of betoging door een ondertekende kennisgeving te sturen naar:

Gemeente Sliedrecht
Team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Of

vergunningen@sliedrecht.nl

Zet in uw kennisgeving:

  • de naam en adres van de organisator
  • het doel van de demonstratie of betoging
  • de datum en het tijdstip
  • de plaats en in dien van toepassing, de route
  • de omvang (geschatte aantal deelnemers en samenstelling)
  • de getroffen maatregelen om een regelmatig verloop te bevorderen

Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.