Collectevergunning

Gaat u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Of wilt u mensen een intekenlijst aanbieden? Dan heeft u een collectevergunning nodig.

Bij de aanvraag voor een vergunning geeft u aan wat de aard en het doel van uw collecte is. Stuurt een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Uw aanvraag voor een collectevergunning stuurt u naar:

Gemeente Sliedrecht
Team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Bij de behandeling van uw aanvraag letten we op het doel van de inzameling en de organisatie. We kijken ook naar het gewenste tijdstip van de collecte. We willen verschillende collectes namelijk zoveel mogelijk spreiden. Het Centraal Bureau Fondsenwerving maakt hiervoor een landelijke planning. Voor de planning van lokale collectes houden we hier zo goed mogelijk rekening mee.