Kappen en herplanten

Bomen zijn heel belangrijk. Maar soms is een boom ziek. Of vinden we op een bepaalde plek bijvoorbeeld woningplannen belangrijker. De gemeente kijkt zorgvuldig of en wanneer een boom moet worden gekapt. En waar we een boom herplanten.

Wordt er ergens gebouwd of bijvoorbeeld een weg of plein opnieuw ingericht? Dan zet de gemeente zich er altijd voor in om de aanwezige bomen te behouden. Lukt dat niet, dan maken we een afweging van de verschillende belangen. Dit doen we volgens drie vragen:  

1. Is de boom gezond en veilig?

Blijkt uit een keuring door boomspecialisten dat een boom niet veilig is? Dan verlenen we altijd een kapvergunning. Tot veiligheid hoort ook schade aan huizen, schuttingen en schuren. Als er aantoonbaar schade ontstaat door een boom, dan volgen er maatregelen. Soms leidt dit tot kap van de boom.

We verdelen de kwaliteit van bomen in vier groepen:

  • Conditie goed: geen onderhoud nodig
  • Conditie voldoende: eenvoudig onderhoud zoals lichte snoei
  • Conditie matig: wegsnoeien van dood hout en bijmesten boom
  • Conditie slecht: onderhoud heeft geen zin meer. Kappen en bij gevaar dit direct doen.

Bomen met een matige conditie controleren we elk jaar.

2. Staat de boom in een plan?

Staat de boom in een belangrijke groenstructuur? Dan weegt dat extra mee in besluitvorming. Daarnaast hebben we een lijst met bomen, waaraan we extra natuur- of cultuurhistorische waarde hechten.

3. Hoe is de beleving rondom de boom?

De beleving verschilt per persoon. Sommige mensen waarderen de aanwezigheid van vogels en de rust die het groen uitstraalt. In een andere situatie staat bijvoorbeeld de overlast van schaduw voorop.

Kappen en vervangen van bomen

Moet een boom worden gekapt? Dan komt er een nieuwe boom voor in de plaats. De gemeente houdt gekapte bomen bij op een beheerkaart. Zo weten we waar we een nieuwe boom moeten terugzetten. Lukt dit niet op dezelfde plek? Dan planten we de boom op een geschikte plek ergens anders.

Voor het weghalen, verplanten of sterk insnoeien van een boom is een kapvergunning nodig. Lees meer over het aanvragen van een kapvergunning.