Groenbeleid en structuur

De gemeente werkt volgens een structuur aan het groen in Sliedrecht. In ons beleid en bij het beheer onderscheiden we hoofdgroen, wijkgroen en woongroen.

Hoofdgroen

Met hoofdgroen bedoelen we bosachtig groen. Bijvoorbeeld de parkenzone vlakbij de A15. Ook het groen langs de wegen van en naar Sliedrecht horen bij het hoofdgroen.

Wijkgroen

Wijkgroen bestaat uit vertakkingen vanuit het hoofdgroen de woonwijken in. Of uit groenvakken in de wijk, die met elkaar verbonden zijn. Bomen en (hoge) sierheesters vormen het wijkgroen. Hierlangs kunnen vogels, kleine zoogdieren en insecten zich makkelijk verplaatsen tussen verschillende groengebieden.

Woongroen

Niet al het groen sluit aan bij een groenstructuur. Denk maar aan de groenvakken in woonwijken. Hier groeien vaak sierheesters, vaste planten of gras. Woongroen noemen we dat.

Bijzonder groen

Een paar bijzondere groene plekken in Sliedrecht vind je hier:

  • Stationsweg:  een fraaie, oude laan naar het buitengebied met paardenkastanjes
  • Deltalaan: een fraaie laan met suikeresdoorns, die overgaan in boomgroepen met gazon en vaste planten
  • Adriaan Volkersingel: de mooie, dubbele rij platanen is in 1947 geplant.
  • Burgemeester Feitsmapark: een echt 'gebruikspark' met een kinderboerderij, Natuur Milieu Educatiecentrum (NME) en een natuurspeeltuin
  • Begraafplaats (1890): met veel waardevolle bomen en bijzondere plantensoorten
  • Dr. Willem Dreespark: een park met volière, speelplaats en speelweide. Het park staat in verbinding met de parkenzone, met fraaie landelijke beplanting