Ramp of crisis

Een grote brand, hoogwater, een ontploffing in een chemische fabriek of zelfs een terroristische aanslag... Een ramp is niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden!

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op een ramp. Rampenbestrijding en crisisbeheersing heet dat. Een deel van de taken voert de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voor ons uit.

Crisisplan

De VRZHZ stelt de risico's vast in een regionaal risicoprofiel. Daarnaast zorgt de VRZHZ voor een regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. Hierin staat hoe we rampen en crises in de regio aanpakken. Belangrijke spelers hierin zijn de politie, brandweer, geneeskundige dienst en de gemeente. Ieder heeft zijn eigen taken. De gemeente traint en oefent elk jaar om goed voorbereid te zijn op een crisis.

Risicokaart

In en om Sliedrecht zijn verschillende drukke wegen, spoor en water. Maar ook bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Natuurlijk zijn er veel maatregelen om ongelukken te voorkomen. Maar er blijven risico's bestaan. Welke risico's er in uw buurt bestaan, ziet u op de digitale risicokaart.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook zorgen dat u goed voorbereid bent op een ramp. Kijk op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op www.crisis.nl. Hier vindt u belangrijk nieuws over rampen en noodsituaties en hoe u zich kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld met een noodpakket en NL-Alert.