Gladheidbestrijding

In de wintermaanden kan het glad zijn op straat. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen en overlast geven. De gemeente Sliedrecht probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar we houden ook rekening met het milieu.

De gemeente maakt elk jaar een gladheidsbestrijdingsplan. Hiermee willen we een verantwoorde balans vinden tussen het voorkómen van gevaar en overlast en de bescherming van het milieu. Ook de kosten van de gladheidsbestrijding nemen we mee in het plan. Net als de eisen waaraan we als wegbeheerder moeten voldoen.

Verschillende belangen

We houden dus rekening met de risico's voor het verkeer en voor onze inwoners. Met name voor ouderen, mensen met een handicap en ouders met kleine kinderen. En ook met de problemen die bedrijven kunnen hebben door gladheid. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk bereikbaar zijn. Als wegbeheerder moeten wij ervoor zorgen dat de wegen onder bepaalde omstandigheden voldoen. Daarnaast moeten we rekening houden met het milieu. Het strooien van zout is de belangrijkste manier om gladheid te voorkomen. Maar zout is slecht voor het milieu. En tot slot hebben we natuurlijk te maken met de kosten van gladheidsbestrijding. Die moeten we beperkt zien te houden. De uitkomst van al deze afwegingen vindt u terug in het gladheidsbestrijdingsplan.

Aanpak

Wat betekent dit nu voor de bestrijding van gladheid in Sliedrecht?

 • Plaatselijke gladheid
  Bij plaatselijke gladheid gaan we op pad met één strooiwagen. Het gaat dan meestal om opvriezende weggedeelten bij de op- en afritten van de dijk. Als we klachten krijgen over andere gladde wegen, gaan we daar ook heen.    
 • Algehele gladheid
  Is het overal glad door sneeuw of ijzel? Dan gaan we gelijktijdig strooien op vier routes. Twee strooiwagens rijden op de hoofdroutes. Dit zijn vooral de routes van het openbaar vervoer, de op- en afritten van de dijk en de doorgaande wegen. Daarnaast zetten we twee kleinere strooiwagens in om doorgaande fietspaden te strooien. Bij zware sneeuwval krijgen de strooiwagens een sneeuwploeg. We rijden de hoofdwegen volgens de routelijsten A en B. Voor de fietspaden volgen we de routelijsten C en D.

Plattegrond Sliedrecht route A

Plattegrond Sliedrecht route B

Plattegrond Sliedrecht route C

Plattegrond Sliedrecht route D

 • Langdurige gladheid
  Sneeuwt het lang? Of keert de gladheid steeds terug? Dan blijven we de gladheid bestrijden om de wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Bij langdurige gladheid maken we ook de belangrijkste voetpaden en oversteekplaatsen sneeuw- en ijsvrij.

  Op andere wegen en paden bestrijden we de gladheid pas als de hoofdroutes sneeuw- en ijsvrij zijn. We doen dat alleen overdag en als we voldoende medewerkers hiervoor hebben. Krijgen we meldingen van gevaarlijke situaties? Dan gaan we daar zo snel mogelijk naartoe.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente kan niet overal tegelijk zijn. Daarom vragen we u om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Kent u iemand in de buurt die dit zelf niet kan? Misschien wilt u dan een handje helpen. Bij de gemeentewerf kunt u gratis strooizout ophalen.

Bij de opritten van de dijk staan zoutkisten. U mag het zout gebruiken als de opritten glad zijn.

strooiwagens