Invoering Omgevingswet

1 januari 2024 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn.

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de fysieke leefomgeving. Als de nieuwe wet er is, zijn al die andere wetten en regels één samenhangende wet over de fysieke leefomgeving geworden. Doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving meer in samenhang bekijken. En dat bij het maken van plannen ook meer rekening wordt gehouden met die samenhang. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Straks kunnen ze in het digitale Omgevingsloket in één oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

Omgevingsvisie

De gemeente Sliedrecht is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn. We schrijven erin op hoe we onze leefomgeving willen inrichten. Als inwoner of ondernemer kon u in 2021 meedenken met de Omgevingsvisie. Deze is in 2021 vastgesteld. Open hier de Omgevingsvisie Sliedrecht

Omgevingsplan

Naast een omgevingsvisie over de toekomst van de stad, moet iedere gemeente ook een omgevingsplan hebben. In het omgevingsplan staan alle regels en kaders voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de start van de Omgevingswet worden onder meer de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling rijksregels ook wel Bruidsschat genoemd opgenomen in het omgevingsplan. De Verordening Fysieke Leefomgeving volgt later, net als andere regels die betrekking hebben op de buitenruimte. Tot aan 2029 wordt het Omgevingsplan verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

Meer weten?

Kijk dan op onze pagina Omgevingswet Sliedrecht . Staat uw antwoord er niet bij? Stel uw vraag via de website onder vermelding van 'Vraag over de Omgevingswet' of bel de gemeente Sliedrecht op het telefoonnummer: 14 0184.