De verduurzaming van Sliedrecht op de kaart

Geografische data is een belangrijk hulpmiddel voor de energietransitie. De gemeente gebruikt deze data bijvoorbeeld om werkzaamheden in de openbare ruimte af te stemmen met haar samenwerkingspartners. Ook wordt het gebruikt om inwoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen in hun wijk. Op deze kaarten vind je een overzicht van een aantal projecten waarmee Sliedrecht de komende jaren wordt verduurzaamd.

Planning Warmtenet en Transitievisie Warmte 

Sliedrecht werkt aan een aardgasvrije toekomst. Daarvoor wordt in delen van Sliedrecht een warmtenet ontwikkeld. In de Transitievisie Warmte staat beschreven welke duurzame warmteoplossingen mogelijk zijn in verschillende buurten in Sliedrecht. Met geografische data wordt de planning van het warmtenet en de Transitievisie Warmte bijgehouden. In het paars is hier de hoofdstructuur van het warmtenet aangegeven, in het donkergroen de wijken die de komende jaren hierop worden aangesloten en in het lichtgroen de wijken die mogelijk daarop volgen. Potentiële duurzame warmte-opwekking wordt onderzocht op de Driehoek en bij de slibverbranding in Dordrecht.

 20221025 Warmtenet + TVW kaart versie 2

Zoekgebieden voor energieopwekking en -besparing 

Verduurzaming vergt in iedere buurt een andere aanpak. Met behulp van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) subsidie organiseert de gemeente pilots om inwoners van verschillende buurten te helpen met het verduurzamen van hun woning door middel van warmtescans en digitale hulpmiddelen. In de Proeftuin Sliedrecht-Oost wordt onderzocht hoe woningeigenaren kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Ten noorden van de Betuwelijn worden in het kader van de Regionale Energie Strategie Drechtsteden (RES) de mogelijkheden voor zonne-energie onderzocht. Daarnaast richt de gemeente zich op een verduurzaming van de bedrijventerreinen Nijverwaard, Stationspark en het Noord-Oost Kwadrant, inclusief zonne-energie op daken.

20221024 Energieopwek en besparingkaart