Duurzaamheid

Bekijk hier welke stappen we zetten op weg naar een duurzaam Sliedrecht.

In 2050 wil de gemeente Sliedrecht energieneutraal en klimaatbestendig zijn. In de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 staat welke stappen we de komende jaren zetten om dit te bereiken.  

De Duurzaamheidsagenda richt zich op vier thema’s:

Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente een 'voorbeeldige' duurzame organisatie wil zijn. Want goed voorbeeld doet volgen.

Bewustwording als rode draad

De rode draad door alle thema’s is bewustwording. Inwoners en bedrijven moeten weten waarom duurzaamheid belangrijk is. Maar ook wat ze hier zelf aan kunnen bijdragen en hoe. De gemeente informeert, motiveert en activeert. Initiatieven uit de samenleving krijgen hierbij de ruimte.

Krachten bundelen

Een duurzaam Sliedrecht bereiken we samen. Gemeente, inwoners, bedrijven, stichtingen en woningcorporaties dragen allemaal bij. Als gemeente stimuleren, faciliteren en regisseren we waar nodig. Bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda werken we ook samen binnen de regio Drechtsteden.