Economische visie 2021-2030

Dinsdag 25 mei heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwe Economische Visie voor 2021-2030. Gemeente en VSO werken nu verder aan de uitvoering en zullen daarbij opnieuw alle ondernemers betrekken.

Maandag 29 maart hebben het college en de VSO de nieuwe Economische Visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Aanvankelijk zou de gemeenteraad de visie bespreken op 12 april, maar de gemeenteraad zag zich genoodzaakt dit uit te stellen. De visie is op 11 mei oordeelsvormend besproken. Op 25 mei is de Economische Visie besluitvormend vastgesteld. Bekijk hier de definitieve versie van Economische Visie 2021-2030.

Beeldvormende raadsvergadering

Op maandag 8 februari vond de laatste ondernemersbijeenkomst plaats over de conceptvisie en nu volgt de bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad. Maandag 29 maart heeft het college en de VSO de nieuwe Economische Visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na de beeldvormende bijeenkomst zal de gemeenteraad worden gevraagd de visie in april oordeelsvormend te bespreken, dus het debat erover te voeren. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de vaststelling.

Zoals ook op 8 februari met de aanwezige ondernemers gedeeld is, willen de gemeente en de VSO daarna aan de slag met de uitvoering. Over de wijze waarop wordt u later nader geïnformeerd.

Zo is de conceptvisie tot stand gekomen

Eind oktober en begin november hebben we in drie online bijeenkomsten met het Sliedrechts bedrijfsleven gesproken over de basis voor de Economische Visie. En over de economische inbreng in de Omgevingsvisie. In november hebben vele ondernemers ook een enquête ingevuld. Alle input hebben we verwerkt in het concept van de Economische Visie.

Op dinsdag 15 december is de conceptvisie aan de ondernemers gepresenteerd. Tijdens de online bijeenkomst konden ondernemers hierop reageren. Vervolgens was er daarna nog tot 15 januari de mogelijk tot het geven van een schriftelijke reactie. Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en zijn ondernemers op 8 februari bijgepraat over de laatste versie en het vervolg. Daarna gaat de Economische Visie voor vaststelling naar de gemeenteraad.