Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

Iedere inwoner van Sliedrecht moet zo goed mogelijk kunnen meedoen. Daarom kijkt de Adviesraad Sociaal Domein mee met het beleid van de gemeente en geeft advies. Bijvoorbeeld over wonen, welzijn en zorg. De adviesraad geeft advies aan burgemeesters en wethouders over alle onderwerpen in het sociale domein. Dat is heel breed. Van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Ook passend onderwijs valt hieronder.

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Ze kijkt hierbij altijd door de ogen van de inwoners van Sliedrecht. De leden maken gebruik van informatie van inwoners en kennis van professionals. Ze horen graag de ervaringen van mensen die gebruik maken van diensten en voorzieningen. De adviesraad volgt ook hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en let op knelpunten. Met als doel: eraan bijdragen dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in Sliedrecht.

Leden

De Adviesraad Sociaal bestaat uit mensen met ervaring als cliënt en mensen met kennis vanuit hun (vrijwilligers)werk. De leden zijn:

  • dhr. Jan Trapman (voorzitter)
  • dhr. Lennart Broekhuizen
  • dhr. Peter Korevaar
  • dhr. Dick van Mourik
  • dhr. Wouter van der Elst
  • mw. Cockie Rutten
  • mw. Adrie Romijn
  • mw. Elles Moonen

Heeft u een vraag? Neem contact op via secretariaat@asd-sliedrecht.nl of kijk op www.asd-sliedrecht.nl.