Speciaal onderwijs

Informatie over onderwijs voor kinderen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag

Heeft uw kind een leer- of gedragsprobleem? Dan kan het naar een school voor speciaal basisonderwijs. Heeft uw kind een verstandelijke en/of lichamelijke beperking? Of is het langdurig ziek? Dan kan het terecht op een school voor speciaal onderwijs.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Er zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Sliedrecht:

  • SBO De Akker
    SBO De Akker is er voor kinderen die meer speciale zorg, begeleiding en aandacht nodig hebben dan de basisschool hen kan bieden. De Akker biedt speciaal onderwijs op reformatorische grondslag.

SBO De Akker

 

  • ZML De Rank
    De Rank is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). Ook leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke handicap zijn welkom. De Rank biedt onderwijs op reformatorische grondslag. Voor deze school heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het ZML-onderwijs.

ZML De Rank

 

Speciaal onderwijs

In Sliedrecht biedt Bleyburgh speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Bleyburgh is onderdeel van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON) en richt zich op leerlingen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er extra begeleiding voor leerlingen met autisme. Voor Bleyburgh heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig.  

Bleyburghschool