Proclaimer Open Data

De gemeente Sliedrecht streeft ernaar om de Open Datasets die zij op dataplatform.nl publiceert zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Hiertoe kunnen met onmiddellijke in-gang en zonder enige kennisgeving wijzigingen worden aangebracht.

Feedback

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen, of mocht de informatie niet meer actueel zijn dan kunt u contact opnemen via het formulier Open data vragen en opmerkingen.

U kunt ook contact opnemen indien u andere opmerkingen over de inhoud of suggesties voor aanvullingen hebt.

Open data en privacy

De gemeente Sliedrecht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Derhalve geen persoonsgegevens. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt eveneens niet via open data verspreid.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website en dataplatform.nl te gebruiken stemt u in met deze proclaimer.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde datasets is de grootst mogelijke zorg besteed, maar de gemeente Sliedrecht kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan, of schade als gevolg van onderbrekingen in de bereikbaarheid of het functioneren van deze website en dataplatform.nl.