Rechten van betrokkenen volgens AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste regels over de omgang met persoonsgegevens. Volgens deze wet heeft iedere inwoner en organisatie (betrokkene) bepaalde rechten rondom zijn of haar gegevens. We leggen hier uit om welke rechten het gaat. En hoe u hier een beroep op kunt doen.

Wilt u een verzoek doen om bijvoorbeeld persoonsgegevens in te zien of te verwijderen? Dan kan dat digitaal met DigiD. U kunt ook een aanvraagformulier invullen en hiermee naar het gemeentekantoor gaan. Neem een legitimatiebewijs mee.

Uitleg begrippen

  1. Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens die bijzondere informatie bevatten van een natuurlijk persoon. Zoals godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijk verleden, ras of etnische afkomst, inkomensgegevens of burgerservicenummer.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: onder andere het verzamelen, vastleggen, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens.
  4. Betrokkene: degene van wie de gemeente persoonsgegevens gebruikt.

Persoonsgegevens inzageverzoek

 Wilt u weten of en welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen (volgens artikel 15 uit de AVG).

Persoonsgegevens verwijderingsverzoek

Wilt u graag dat de gemeente bepaalde persoonsgegevens verwijdert? Dan kunt u een verwijderingsverzoek doen (volgens artikel 17 uit de AVG).

Geef aan welke persoonsgegevens we moeten wissen en waarom. Let op: sommige persoonsgegevens mag de gemeente volgens de wet niet verwijderen.

Persoonsgegevens correctieverzoek

Wilt u dat de gemeente persoonsgegevens corrigeert? Dan kunt u een correctieverzoek doen (volgens artikel 16 uit de AVG). 

Geef aan welke persoonsgegevens niet kloppen en wat de juiste gegevens zijn.

Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek

Wilt dat de gemeente de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopt? Dan kunt u een verzoek tot beperking verwerking doen (volgens artikel 18 uit de AVG).

Als uw verzoek is toegekend, verwerken we uw persoonsgegevens alleen nog als:

  1. u hier toestemming voor heeft gegeven; of
  2. de gegevens nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  3. de gegevens nodig zijn voor de bescherming van de rechten van anderen; of
  4. er belangrijke, algemene redenen zijn.

Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek

Wilt u een deel van uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie? Dan kunt u een verzoek tot dataportabiliteit doen (volgens artikel 20 uit de AVG).

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens zelf overdraagt? Zet dit dan in de toelichting. En geef meteen naam en adresgegevens door van de organisatie waar we uw gegevens naartoe moeten sturen.

Persoonsgegevens verwerking bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens? Dan kunt u bezwaar maken (volgens artikel 21 uit de AVG).

Geef aan tegen de verwerking van welk(e) persoonsgegeven(s) u bezwaar maakt en waarom.