Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Dit kan geluidsoverlast of geurhinder zijn of andere milieubedreigende activiteiten. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal dan een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is zal bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

Hoe dien ik een klacht in bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?

Uw klacht kunt u telefonisch melden bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888 333 555. De Klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Hoe meld ik overlast die wordt veroorzaakt door particulieren?

U neemt contact op met de politie als u een klacht heeft over overlast die ontstaat door particulieren (bijvoorbeeld buren), Deze overlast valt niet onder het takenpakket van de Omgevingsdienst. U kunt de politie bereiken via telefoonnummer (0900-8844).

Hoe meld ik verontreiniging van het oppervlaktewater?

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer (0344) 649 410. Verontreiniging van oppervlaktewater kan ook betrekking hebben op Rijkswater (de rivieren). In dat geval meldt u de verontreiniging bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer (0800- 8002). Als u niet weet bij wie u terecht moet met uw melding van verontreiniging van oppervlaktewater dan neemt u contact op met de gemeente Sliedrecht via telefoonnummer 14 0184.

Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicelijn van de gemeente Sliedrecht via telefoonnummer (0184) 495 994.

Ook kunt u op onderstaande websites van de Politie, het Waterschap Rivierenland of Rijkswaterstaat meer informatie vinden.