Klacht tegen gemeentelijk handelen

De gemeente Sliedrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

Wat is een klacht gemeentelijk handelen?

Klachten gaan altijd over het doen en laten van personen. Als u een klacht heeft over eenvoudig te herstellen zaken, zoals een kapotte lantaarnpaal of een verzakte stoeptegel, dan is dit een melding. Meer informatie over meldingen leest u in onderstaande productpagina “Meldingen aan de Servicelijn”. Als u het niet eens bent met een besluit dat de gemeente heeft genomen dient u een bezwaarschrift in. Meer informatie over bezwaren leest u in onderstaande productpagina ‘bezwaarschrift indienen’.

Hoe dien ik een klacht gemeentelijk handelen in?

U kunt het beste uw klacht direct met diegene met wie u in gesprek bent bespreken of, indien dat niet gaat, met de leidinggevende van deze persoon. In veel gevallen komt de gemeente direct aan uw klacht tegemoet. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht dan dient u uw klacht officieel in. U vult het Klachtenformulier (pdf, 21 kB) in en stuurt dit op naar:

Gemeente Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wanneer gebruik ik de klachtenregeling?

U gebruikt de klachtenregeling als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een ambtenaar of een bestuurder van de gemeente. Bijvoorbeeld als u meent dat u niet correct of op een vervelende manier te woord bent gestaan, dat toezeggingen niet zijn nagekomen of als door de gemeente geen actie is ondernomen terwijl dat wel mocht worden verwacht.

Wat moet er in het formulier staan?

In het formulier staat in ieder geval uw naam en adres. Ook meldt u de datum waarop uw klacht is ontstaan en omschrijft u het gedrag waarover u een klacht heeft.

Wat gebeurt er verder met mijn klacht gemeentelijk handelen?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen volgt er een uitnodiging voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. In dat gesprek mogen zowel u als de persoon tegen wie u de klacht heeft ingediend, de situatie toelichten. Als uw klacht volstrekt duidelijk blijkt uit uw klachtenformulier hoeft er geen hoorzitting te worden gehouden. Daarna ontvangt u onze eindreactie en een verslag van de hoorzitting.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over de reactie van de gemeente?

Als u niet tevreden bent over de reactie en het oordeel van de gemeente dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Dit moet gebeuren binnen een jaar na ontvangst van de reactie van de gemeente. U stuurt uw klacht naar:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie belt u met de gemeente Sliedrecht via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).

Informatie over openingstijden en bereikbaarheid gemeentekantoor.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: