Adoptieoverdracht / herdenking crosslinie monument

Bestuurder: Jan de Vries, Cees Paas, Ton Spek, Roelant Bijderwieden en Niels Kuiper

Evenement is afgelopen.

Datum
woensdag 17 april, 2024 van 10:00 tot 11:30
Locatie
Albrechtplein

Op woensdag 17 april a.s. vindt de officiële overdracht van het project 'adopteer een monument' plaats. Al 36 jaar wordt dit door leerlingen in de leeftijdsgroep tien tot twaalf jaar van de openbare basisschool Henri Dunant uitgevoerd. Groep acht van de Henri Dunantschool heeft vorig jaar aan het project deelgenomen, zij zal nu haar adoptietaak aan groep zeven overdragen. De adoptietaak loopt één jaar, waarna de taak weer wordt overgedragen aan de volgende groep.

Het geadopteerde monument is het Cross-line monument aan het Albrechtplein, dat is geplaatst om het werk van de Sliedrechtse crossers en de verzetsgroepen, die de vijandige linies vice versa doorkruisten voor informatie en diensten tijdens de Duitse bezetting, in levende herinnering te bewaren. Het monument is gemaakt door beeldhouwer Hans Bayens (1924-2003) die dit jaar 100 jaar zou zijn geworden.