Zo werkt de gemeente

Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders. Samen vormen ze het gemeentelijke bestuur.

De inwoners van de gemeente kiezen elke vier jaar de leden van de gemeenteraad. De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente. Burgemeester en wethouders zorgen voor het dagelijks bestuur. De gemeenteraad controleert het college hierbij.
Meer weten over hoe het bestuur van de gemeente werkt? Kijk dan eens op de website van het Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl.