Burgemeester Jan de Vries

Jan de Vries_2022De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Dit op aanbeveling van de raad. De burgemeester is voorzitter van de raad én van het college. Hij is onafhankelijk en onpartijdig.

De burgemeester moet ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert. Hij speelt een verbindende rol bij het coördineren, stimuleren en in gang zetten van het gemeentelijke beleid.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Handhaving openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening, bedrijfsvoering en personeel & organisatie
 • Communicatie en citymarketing

Nevenfuncties

Aan het ambt gebonden nevenfuncties burgemeester Jan M. de Vries (allen onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Lid regionaal veiligheidsoverleg politie-eenheid Rotterdam (portefeuille jeugd en veiligheid)
 • Lid districtelijk veiligheidsoverleg politie Zuid-Holland Zuid
 • Lid regiegroep Veiligheidsalliantie regio Rotterdam
 • Lid comité van aanbeveling van de Stichting Struikelstenen Sliedrecht
 • Lid comité van aanbeveling van de Stichting Dromen zonder beperking
 • Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Niet aan het ambt gebonden nevenfuncties burgemeester Jan M. de Vries 

overeenkomstig de artikel 66 en 67 van de Gemeentewet
Per 1 januari 2021                  

Bezoldigd (zie bijlage):

 • Lid raad van toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
 • Voorzitter van de Stichting Het Juridisch Loket (op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid)                                                                                              

Onbezoldigd:

 • Voorzitter vereniging Woongroep de Groene Wei (voor onze dochter)
 • Lid comité van aanbeveling van Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking

 

Contactgegevens

De heer mr. drs. J.M. de Vries
E-mail: burgemeester@sliedrecht.nl
Telefoon: (0184) 495 816