Omgevingsvergunning (onttrekken woonruimte)

Wilt u twee woningen samenvoegen tot één? Of wilt u een woning geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen. Dan heeft u een vergunning nodig om een zelfstandige woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken.

Zonder toestemming van de gemeente mag u een woning niet anders gebruiken dan om te wonen. Ander gebruik van woonruimte is:

  • het omvormen van een woonruimte in een bedrijfsruimte
  • het omvormen van een woonruimte in een kantoor- of winkelruimte
  • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • het slopen van een woonruimte

Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u een woning een andere functie geven dan wonen? Of heeft u andere plannen waardoor het aantal woningen in Sliedrecht afneemt? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via telefoonnummer 14 0184.

We behandelen uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges.