Kapvergunning

Wilt u een boom kappen, rooien, omzagen of verplaatsen? Dan heeft u een kapvergunning nodig. U heeft ook een kapvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Of als u iets gaat doen waardoor een boom ernstig beschadigd kan raken.

U heeft een kapvergunning nodig als de boom een omtrek heeft van 100 centimeter of meer. U meet de omtrek op 1,30 meter hoogte. Een kapvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw DigiD hier aanvragen. Zo weten we zeker wie u bent. We behandelen alle informatie vertrouwelijk.

Kapvergunning aanvragen

Alleen de eigenaar van de boom kan een kapvergunning aanvragen. U bent eigenaar als de boom op uw grond staat. Bent u niet de eigenaar van de boom? Dan heeft u een machtiging nodig van de eigenaar. Binnen 8 weken hoort u of u een kapvergunning krijgt. Of dat we meer tijd nodig hebben. Uw aanvraag komt ook op de gemeentepagina in Het Kompas te staan.

Waardevolle bomenlijst

U heeft ook een kapvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Het maakt dan niet uit welke omtrek de boom heeft. Op de bomenlijst staan bijzondere bomen voor Sliedrecht. Bijvoorbeeld bomen waarin veel vogels nestelen. Of oude bomen met een eigen verhaal. Heeft u een mooie, gezonde dikke boom? Dan kunt u een aanvraag doen om deze op de bomenlijst te laten zetten. Dit kan via groen@sliedrecht.nl Staat de boom op de lijst? Dan controleert de gemeente de boom eens in de drie jaar op veiligheid.

Wat kost het?

De aanvraag voor een kapvergunning kost € 18,35 (prijspeil 2020). De gemeente kapt de boom niet. U kunt dit zelf doen of hiervoor een vakman inhuren. De kosten hangen af van de grootte van de boom en waar hij staat.

U mag de boom pas (laten) kappen als er geen bezwaren komen tegen uw vergunning. U moet daarom nog 6 weken wachten nadat de kapvergunning is gepubliceerd. Maakt iemand bezwaar? Dan bekijken we de aanvraag opnieuw.

Regels voor de gemeente

Gaat de gemeente een boom kappen? Dan hebben wij ook een kapvergunning nodig. Voor de gemeente gelden strengere regels. Wij moeten een kapvergunning aanvragen voor elke boom met een omtrek van meer dan 40 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte.