Omgevingsvergunning milieu

Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats die gevolgen kunnen hebben voor het milieu? Of veroorzaken de bedrijfsactiviteiten overlast, bijvoorbeeld door geluid of stof? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wel wordt nog vaak gesproken over een bouwvergunning of milieuvergunning.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft niet altijd een vergunning. Soms is een melding voldoende. Doe altijd eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket én via het Activiteitenbesluit Internet Module. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket. Is een melding voldoende? Dan dient u deze in via Activiteitenbesluit Internet Module.

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.