Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken

Slapen er in een gebouw 5 personen of meer? Of zijn er overdag meer dan 10 mensen aanwezig die jonger zijn dan 12 jaar of die een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig.

Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven of basisscholen. Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen. De voorschriften staan in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

Vergunning of melding

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw is meestal een melding voldoende. Maar als de risico's voor gebruikers groot zijn, is een omgevingsvergunning verplicht. Het doen van een melding en het aanvragen van een omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket Online.

U moet de volgende documenten meesturen:

  • een situatieschets met een noordpijl en een schaal die niet kleiner is dan 1:1000
  • per bouwlaag een plattegrond met een schaal die niet kleiner is dan 1:100. Is het bouwwerk groter dan 10.000 m2? Dan is schaal 1:200 voldoende.
  • op de tekening geeft u alle brandpreventieve voorzieningen aan

Binnen 12 weken hoort u of u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken krijgt. Een gebruiksmelding doet u 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Voor een gebruiksvergunning of gebruiksmelding betaalt u leges.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Of bel met de Brandweer Sliedrecht: (088) 636 56 40.