Kapvergunning

Wilt u een boom kappen, rooien, omzagen of verplaatsen? Dan heeft u een kapvergunning nodig. U heeft ook een kapvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Of als u iets gaat doen waardoor een boom ernstig beschadigd kan raken.

U heeft een kapvergunning nodig als de boom een omtrek heeft van 100 centimeter of meer. U meet de omtrek op 1,30 meter hoogte. Een kapvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw DigiD hier aanvragen. Zo weten we zeker wie u bent. We behandelen alle informatie vertrouwelijk.

Kapvergunning aanvragen

Alleen de eigenaar van de boom kan een kapvergunning aanvragen. U bent eigenaar als de boom op uw grond staat. Bent u niet de eigenaar van de boom? Dan heeft u een machtiging nodig van de eigenaar. Binnen 8 weken hoort u of u een kapvergunning krijgt. Soms hebben we meer tijd nodig. Dat hoort u dan binnen die 8 weken. Uw aanvraag komt ook op de gemeentepagina in Het Kompas te staan.

Wat kost het?

De aanvraag voor een kapvergunning van een boom kost € 55,93 (prijspeil 2023). Voor de prijzen bij meer dan één boom verwijzen we u naar de legesverordening 2023, artikel 2.3.10. U kunt de boom zelf kappen of hiervoor een vakman inhuren. De kosten hangen af van de grootte van de boom en waar hij staat.

U mag de boom pas (laten) kappen als er geen bezwaren komen tegen uw vergunning. U moet daarom nog 6 weken wachten nadat de kapvergunning is gepubliceerd. Maakt iemand bezwaar? Dan bekijken we de aanvraag opnieuw.

Regels voor de gemeente

Gaat de gemeente een boom kappen? Dan hebben wij ook een kapvergunning nodig. Voor de gemeente gelden strengere regels. Wij moeten een kapvergunning aanvragen voor elke boom met een omtrek van meer dan 40 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte.

Bomenverordening

Alle details over de wijze waarop Gemeente Sliedrecht omgaat met de bomen op haar grondgebied kunt u lezen in de bomenverordening 2023.