Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Iets veranderen aan een monument? Een inrit maken of een boom kappen? Kijk dan of u op grond van de Wabo een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dit checken op het Omgevingsloket Online

 • Bouw en verbouw

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het is verstandig om al vroeg uw (ver)bouwplannen te bespreken met de buren. En met andere mensen die ermee te maken hebben. Zo voorkomt u onverwachte bezwaren.

 • Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken

  Slapen er in een gebouw 5 personen of meer? Of zijn er overdag meer dan 10 mensen aanwezig die jonger zijn dan 12 jaar of die een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig.

 • Inrit- of uitritvergunning

  Wilt u de weg gebruiken als uitrit? Bijvoorbeeld door de stoep te (laten) verlagen? Of wilt u een bestaande uitrit naar de weg veranderen? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Kapvergunning

  Wilt u een boom kappen, rooien, omzagen of verplaatsen? Dan heeft u een kapvergunning nodig. U heeft ook een kapvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Of als u iets gaat doen waardoor een boom ernstig beschadigd kan raken.

 • Leegstandsvergunning

  Wilt u een leegstaande woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld een woning die gerenoveerd of gesloopt gaat worden. Of een woning die in de verkoop gaat. Dan heeft u een leegstandsvergunning nodig.

 • Monumenten

  Woont u in een bijzonder huis? Of vindt u dat een ander pand in Sliedrecht op de monumentenlijst hoort? Dan kunt u de gemeente verzoeken om het aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 • Kamerverhuur (omzetten zelfstandige woonruimte)

  Wilt u een kamer verhuren in een woning? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Want door kamers te verhuren, zet u zelfstandige woonruimte om in onzelfstandige woonruimte.

 • Omgevingsvergunning (onttrekken woonruimte)

  Wilt u twee woningen samenvoegen tot één? Of wilt u een woning geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen. Dan heeft u een vergunning nodig om een zelfstandige woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken.

 • Asbestverwijdering

  Laat u asbest verwijderen door een bedrijf? Dan heeft u meestal een sloopvergunning/vergunning asbestverwijdering nodig. Wilt u asbest verwijderen uit uw eigen woning? Dan moet u een sloopmelding doen.

 • Slopen van pand of woning

  Gaat u een woning of ander pand slopen? En is er meer dan 10 m3 sloopafval? Dan moet u een sloopmelding doen.

 • Kabels en leidingen

  Handboek Kabels en leidingen en formulier voor en na opname ingravingen