Uitbreiding begraafplaats Sliedrecht

De capaciteit op de begraafplaats wordt uitgebreid. Ook komt er een nieuw beheerdersonderkomen en een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen.

De begraafplaats in Sliedrecht bestaat al sinds 1885. Bijna iedere inwoner heeft wel een bijzondere relatie met deze plek. Om ook in de nabije toekomst voldoende ruimte te houden voor nieuwe graven, wordt de begraafplaats uitgebreidt. In juli 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats. En voor een nieuw beheerdersonderkomen. Het plan dat er nu ligt, is zorgvuldig tot stand gekomen. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan en scenario's gemaakt, met aandacht voor haalbaarheid en wenselijkheid. Ook zijn er voor verschillende onderdelen van het project informatieavonden georganiseerd. 

Werkzaamheden

 • De begraafplaats wordt uitgebreid aan de oost- en westkant, respectievelijk de Savornin Lohmanlaan en het Achterom. Lees hier meer over uitbreiding begraafplaats.
 • Er komt een nieuw beheerdersonderkomen. Lees hier meer over bouw beheerdersonderkomen.
 • Een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen.
 • De uitbreidingslocatie aan de noordkant (locatie 7) gaan we nog niet ontwikkelen. We onderzoeken wat er nodig is en kijken of er misschien wel alvast voorbereidingen mogelijk zijn.

Periode

2020 t/m 2023

Locatie

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan.

overzichtskaart uitbreiding begraafplaats

Uitbreiding begraafplaats

Planning

 • Zomer 2021: start bouw civiele werk (in nadere afstemming met aannemer)
 • November 2021 - Mei 2021: Aanbrengen voorbelasting
 • Mei 2022 - November 2022: Voorbelastingsperiode en bouw beheerdersonderkomen
 • Februari - Maart 2023: Oplevering gebouw en afrondende werkzaamheden civiele aannemer 
 • Maart – April 2023: Aanleg en beplanting

In november 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden rondom de uitbreiding begraafplaats gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. De Koning. Weggebruikers kunnen overlast ervaren door het vrachtverkeer. Met verkeersregelaars wordt het verkeer begeleidt. Bekijk de animatie van de voorbereidende werkzaamheden

Groenplan

Medio december 2022 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden om de definitieve plannen voor het groen en de beplanting te presenteren en toe te lichten. Begin januari 2023 is de aanbesteding gestart voor een groenaannemer. De groenaannemer zal naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2023 starten met de werkzaamheden.

Download hier de definitieve tekeningen:

* DO= Definitief Ontwerp

 

Bouw beheerdersonderkomen

Ontwerp

In maart 2021 hebben bewoners en belangstellenden de digitale presentatie kunnen bijwonen. Van Es architecten presenteerde aan de aanwezigen online het voorlopig ontwerp voor een nieuw beheerdersonderkomen met publieksruimte. Vervolgens is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp en door het college vastgesteld. De presentatie, veel gestelde vragen en definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken.

Planning

 • Juni – Oktober 2021: technische uitwerking en aannemerselectie.
 • Mei 2022: sloop huidige onderkomen & plaatsen tijdelijke units.
 • Mei 2022: start bouw.
 • Februari 2023: oplevering nieuwe beheerdersonderkomen.

Herinrichting voorplein 

De herinrichting van het voorplein - tot aan de voordeur van het nieuwe beheerdersonderkomen - is projectmatig gekoppeld aan het project voor de herinrichting van het Achterom tot fietsstraat. Dit project doorloopt een eigen proces. De komende periode wordt hiervoor een aanbesteding doorlopen om een aannemer te selecteren. 

In oktober 2022 heeft de gemeente in samenwerking met ingenieursbureau Unihorn en Gebr. De Koning een informatieavond over de uitbreiding van de begraafplaats georganiseerd. De voorlopige ontwerpen van ingenieursbureau Unihorn van de herinrichting Achterom en het voorplein van de begraafplaats zijn hier gelijktijdig getoond. De informatieavond vond plaats in Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht. Geïnteresseerden waren welkom tussen 18.30 en 20.30 uur. Omwonenden waren vooraf persoonlijk uitgenodigd. 

De verwachting is dat de herinrichting van het Achterom in het najaar van 2023 voltooid zal zijn. Op dat moment is ook de herinrichting van het voorplein gerealiseerd. De gemeente zorgt tot de tijd voor tijdelijke bestrating, zodat het beheerdersonderkomen toegankelijk is. 
 

Betrokken partijen

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.