Uitbreiding begraafplaats Sliedrecht

De begraafplaats wordt uitgebreid op zes verschillende locaties. Ook komt er een nieuw beheerdersonderkomen en een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen.

De begraafplaats in Sliedrecht bestaat al sinds 1885. Bijna iedere inwoner heeft wel een bijzondere relatie met deze plek. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor nieuwe graven, wordt de begraafplaats uitgebreidt. In juli 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats. En voor een nieuw beheerdersonderkomen. Het plan dat er nu ligt, is zorgvuldig tot stand gekomen. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan en scenario's gemaakt, met aandacht voor haalbaarheid en wenselijkheid.

Werkzaamheden

 • De begraafplaats wordt uitgebreid op zes verschillende locaties (1 t/m 6).
 • Er komt een nieuw beheerdersonderkomen
 • Een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen
 • De uitbreidingslocatie aan de noordkant (locatie 7) gaan we nog niet ontwikkelen. We kijken of er misschien wel alvast voorbereidingen mogelijk zijn

Periode

2020 t/m 2025

Ontwerp

In maart 2021 hebben bewoners en belangstellenden de digitale presentatie kunnen bijwonen. Van Es architecten presenteerde aan de aanwezigen online het voorlopig ontwerp voor een nieuw beheerdersonderkomen met publieksruimte. Vervolgens is het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp en door het college vastgesteld. De presentatie, veel gestelde vragen en definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken.

Op woensdag 6 oktober heeft de gemeente in samenwerking met ingenieursbureau Unihorn en Gebr. De Koning een informatieavond over de uitbreiding van de begraafplaats georganiseerd. De voorlopige ontwerpen van ingenieursbureau Unihorn van de herinrichting Achterom en het voorplein van de begraafplaats zijn hier gelijktijdig getoond. De informatieavond vond plaats in Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht. Geïnteresseerden waren welkom tussen 18.30 en 20.30 uur. Omwonenden waren vooraf persoonlijk uitgenodigd. Lees hier meer over de bewonersavond.

Planning

Uitbreiding begraafplaats

 • Zomer 2021: start bouw civiele werk (in nadere afstemming met aannemer)
 • November 2021 - Mei 2021: Aanbrengen voorbelasting
 • Mei 2022 - November 2022: Voorbelastingsperiode en bouw beheerdersonderkomen
 • April – Mei 2023: Aanleg en beplanting

In november 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden rondom de uitbreiding begraafplaats gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. De Koning. Weggebruikers kunnen overlast ervaren door het vrachtverkeer. Met verkeersregelaars wordt het verkeer begeleidt. Bekijk hier de animatie van de voorbereidende werkzaamheden. Of klik op de link https://youtu.be/cL2ZYSfG8hk

Begin juni 2022 organiseerde de gemeente een informatieavond voor de ontwikkeling van het groenplan voor de begraafplaats. Tijdens deze informatieavond zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden en betrokkenen over de groeninrichting rondom de begraafplaats. Ook is toen de invulling van de speelplaats Achterom besproken. Het definitieve groenplan is nog in ontwikkeling.

 

Bouw beheerdersonderkomen

 • Juni – Oktober 2021: technische uitwerking en aannemerselectie 
 • Mei 2022: sloop huidige onderkomen & plaatsen tijdelijke units 
 • Mei 2022: start bouw 
 • November 2022: oplevering nieuwe beheerdersonderkomen

Locatie

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan.

Overzichtskaart begraafplaats

Betrokken partijen

Uitvoering werkzaamheden uitbreiding begraafplaats: Gebroeders de Koning B.V.

Ontwerp beheerdersonderkomen: Van Es architecten gaat het beheerdersonderkomen ontwerpen. KYBYSmaakt de technische tekeningen en het bestek met technische ondersteuning bij de aanbesteding.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.