Onderhoud Ouverture

De rondweg Ouverture is toe aan groot onderhoud. De gemeente Sliedrecht gaat gelijk de verkeersveiligheid op de Ouverture verbeteren. Het groot onderhoud is inmiddels gereed. In het najaar 2023 wordt de bushalte aangelegd.

Onderhoud Ouverture

Naar aanleiding van de weginspectie en valgewichtsmeting, kwam naar voren dat de Ouverture in slechte staat is. De gemeente heeft de firma AssetInsight opdracht gegeven om met een oplossing te komen. Het advies is het vervangen van het asfalt en de fundering. Na het groot onderhoud is de Ouverture de komende jaren weer vrij van onderhoud.

Verbetering verkeersveiligheid Ouverture

De gemeente ontving van bewoners vragen over de verkeersveiligheid van de Ouverture. Naar aanleiding van deze vragen heeft de gemeente een verkeerskundig adviesbureau gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de inrichting van de Ouverture. Het verkeerskundig adviesbureau adviseert een aantal mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere beleving van de weg. De maatregelen zijn vooral gericht op het afremmen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer en een verduidelijking van de oversteken. 

Ontwerp

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat bewoners mee kunnen denken over hun wijk. Daarom is aan bewoners van Baanhoek-West gevraagd om mee te denken over het ontwerp. Veel mensen hebben meegedacht en er zijn veel reacties ontvangen. Dit heeft geleid tot een aanpak met de volgende maatregelen verbetering verkeersveiligheid Ouverture.

Periode

De werkzaamheden starten maandag 31 juli tot 4 september 2023.

Planning werkzaamheden

  • Het asfalt wegdek en fundering wordt vervangen.
  • De kruispunten bij de Gershwin-, Bersteineiland en de Rondo worden aangepast. 
  • Passeerstrook ter hoogte van nieuwe bushalte wordt gemaakt.
  • In het najaar 2023 wordt de bushalte aangelegd.

R-net halte

Eind 2022 is de halte Ketelhaven, aan de Ketelweg in Papendrecht aan één zijde – de kant van Boskalis - aangepakt. De halte aan de noordkant van de weg kan echter niet op de huidige plek blijven. Hier is te weinig ruimte voor een nieuwe bushalte die voldoet aan de wensen en eisen voor een goed toegankelijke bushalte. Daarom legt de provincie Zuid-Holland de halte aan de noordkant vlakbij de rotonde Menuet/ Ouverture aan. De bushaltes zal later dit jaar gerealiseerd worden. 

Locatie (met overzichtskaart)

De werkzaamheden vinden plaats aan de Ouverture (tussen de rotondes met de Menuet en Sonate).

Ontwerp groot onderhoud Ouverture

Bereikbaarheid

  • De bereikbaarheid van de woningen Baanhoek-West wordt ten alle tijden gegarandeerd. 
  • Ten alle tijden blijven 1 van de 2 doorgangen van de eilanden open.
  • Er komen omleidingsroutes om zo ongewenst- en sluipverkeer zoveel mogelijk uit de wijk te houden. 
  • Op enkele plekken wordt tijdelijk een inrijverbod voor vrachtverkeer ingesteld.

Betrokken partijen

KWS Infra

QR-code KWS-app Ouverture SliedrechtBlijf op de hoogte 

Voor actuele informatie over het project adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store.  U kunt dan zoeken op het project ‘Ouverture Sliedrecht’. 

Contact 

Neem dan contact op met de omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is iedere dag van 09.00-13.00 uur te bereiken via het telefoonnummer 06-11320281. Een e-mail sturen naar agrootendorst@kws.nl kan ook.