De Nieuwe Winkelstraat - Kerkbuurt

De Kerkbuurt is het centrale winkelhart van Sliedrecht. Onder de noemer 'De Nieuwe Winkelstraat' geven pandeigenaren en ondernemers samen met de gemeente het winkelgebied een impuls.

Wat houdt het project in en wie voert het uit

In april 2019 heeft de gemeenteraad het Toekomstperspectief Kerkbuurt vastgesteld. Dit gaat uit van een kernwinkelgebied voor winkels en horeca en daaromheen aanloopstraten. Zo ontstaat een compacter winkelgebied. In de aanloopstraten is meer ruimte voor bijvoorbeeld wonen en werken. Op die manier willen we leegstand van winkels tegengaan.

Waarom

De Kerkbuurt is het centrale winkelhart van Sliedrecht. Maar de Kerkbuurt heeft niet meer de uitstraling die het zou moeten hebben. Er staan winkels leeg. Daarmee nemen de aantrekkelijkheid en de bezoekersaantallen van de Kerkbuurt af. Met dit project willen we de bekendheid, uitstraling, invulling en aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt zichtbaar verbeteren. De aanpak van de Kerkbuurt in Sliedrecht is een mooi voorbeeld voor vergelijkbare winkelgebieden elders. Provincie Zuid-Holland heeft aan het plan bijgedragen met subsidies en maakte een mooie reportage. Bekijk de reportage of klik op deze link.

Periode

Tot en met 2023.

Locatie

Het project gaat over de Kerkbuurt vanaf de Oosterbrugstraat/P.C. Hooftlaan tot aan Kerkbuurt 150.

Werkzaamheden

Al gereed:

  • Het Horecaplein en Merwedeplein hebben een opknapbeurt gehad.
  • Het Kadaster heeft samen met de gemeente tweemaal een vastgoedavond gehouden voor de vastgoedeigenaren. Hier is eerst geïnventariseerd welke vastgoedeigenaren willen investeren in het winkelgebied. Daarna zijn vastgoedeigenaren aan elkaar gekoppeld. De begeleiding door het Kadaster en een vastgoedregisseur van de gemeente is afgerond.
  • Bouwplan Kerkbuurt 12-18: de bouw van appartementen.

Lopende werkzaamheden

  • Verstrekken van verhuissubsidie, transformatiesubsidie, plansubsidie en gevelsubsidie. De subsidies konden worden aangevraagd tot 31 juli 2022. De komende tijd zijn ondernemers nog bezig met de uitvoering van de projecten waarvoor zij subsidie hebben ontvangen.
  • Nadere concretisering van het autotoegankelijk maken Kerkbuurt-Oost. Bekijk hier de projectpagina Kerkbuurt-Oost.

Betrokken partijen

-

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.