Onderzoek speelplekken afgerond

In mei jl. heeft de gemeente Sliedrecht een onderzoek uitgevoerd naar de speelplekken in Sliedrecht. Aan alle bewoners is toen gevraagd wat zij vinden van de bestaande speelplekken in Sliedrecht. Inmiddels is het onderzoek afgerond.

Onderzoek

De reden voor het onderzoek was de herinrichting van de bestaande speelplekken en de ingediende motie Wipkip van CDA en Pro Sliedrecht. De raad riep met de motie het college op om in 2021 in goed overleg met inwoners het aantal speeltoestellen voor kinderen van 0 tot 5 jaar in Sliedrecht uit te breiden en dit te financieren uit het Dorpsfonds. Inmiddels zijn de speelplekken vanaf 2015 in vijf jaar tijd opgeknapt. Aan de bewoners is gevraagd wat zij vinden van de herinrichting. 

Resultaten onderzoek speelplekken

In mei 2021 konden de inwoners in Sliedrecht via de website, de gemeentelijke pagina Het Kompas en sociale media een vragenlijst invullen over opgeknapte speelplekken. De gemeente was benieuwd wat is er verbeterd of wat ontbreekt er? En is er voldoende om mee te spelen voor jonge kinderen van 0-5 jaar. Uit de reacties is naar voren gekomen dat er wensen zijn voor extra speeltoestellen. Ook waren er opmerkingen over de aanpak van het reguliere onderhoud. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

Hoe nu verder?

De aanpak van het reguliere onderhoud wordt vanzelfsprekend opgepakt. Ook gaat de gemeente aan de slag met de wensen voor de extra toestellen. Naar verwachting worden deze in het najaar van 2021 geplaatst. De extra speeltoestellen worden gefinancierd uit het Dorpsfonds. Op de pagina Speel- en sportplekken leest u meer over de aanpak van de speelplekken.

De gemeente bedankt nogmaals alle inwoners die deel hebben genomen aan het onderzoek.