Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn. We schrijven erin op hoe we onze leefomgeving willen inrichten. We doen dat samen met inwoners, bedrijven, deskundigen en organisaties waarmee we samenwerken.

Het is nu fijn wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Maar hoe zorgen we dat dat zo blijft? Hoe houden we droge voeten? Hoe behouden we de voorzieningen? Hoe wekken we straks energie op? Hoe moet dat straks zonder aardgas? Hoe blijven we bereikbaar? Hoe zorgen we dat onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien? Kortom: wat voor gemeente willen we zijn?

Omgevingsvisie

Dit en nog veel meer komt terug in de Omgevingsvisie. In de nieuwe Omgevingswet staat dat elke gemeente zo'n visie moet maken. De Omgevingsvisie schetst de koers die Sliedrecht wil gaan. De stip aan de horizon waar we de komende jaren naartoe werken. De Omgevingsvisie gaat dus in op wie we willen zijn en wat we willen bereiken. Dat kan de gemeente niet alleen bepalen. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het maken van de visie. Zo geven we samen vorm aan de toekomstplannen voor Sliedrecht.

Omgevingsvisieposter

Routekaart voor het opstellen van de omgevingsvisie en participatietraject 

In de speciale routekaart ziet u welke stappen we zetten op weg naar de Omgevingsvisie. En waar we in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, deskundigen, organisaties en het gemeentebestuur. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken en advies te geven. En aandacht te vragen voor belangrijke dingen in uw eigen buurt. Bekijk hier de routekaart voor het opstellen van de omgevingsvisie en participatietraject

Stap voor stap

We werken dus stapsgewijs aan de Omgevingsvisie.

Stap 1: Bepalen uitgangspunten

Als eerste stap hebben we de kernwaarden, kernkwaliteiten en kernopgaven benoemd voor Sliedrecht. We zijn hiervoor in gesprek gegaan met inwoners, deskundigen en het gemeentebestuur. De uitkomsten staan in de nota van uitgangspunten (pdf, 31.141 kB). De gemeenteraad heeft deze dit voorjaar vastgesteld.

Stap 2: Koers bepalen

We hebben samen volop ambities. We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we samen keuzes maken voor de koers van Sliedrecht.

Stap 3: Definitieve Omgevingsvisie

Met alle informatie maken we de Omgevingsvisie gemaakt. Deze leggen we natuurlijk weer graag voor aan u als inwoner. Daarna moet de gemeenteraad  de Omgevingsvisie vaststellen. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de Omgevingsvisie en bijbehorend Omgevingseffectenrapport (OER) vastgesteld op 14 december 2021. 

Contact

Heeft u vragen over de omgevingsvisie? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl