Omgevingsvisie Sliedrecht

Welke richting willen we op met Sliedrecht? Ambities volop! We willen 2500 woningen bouwen, maar ook meer groen en bomen. We zetten in op energie- en klimaatneutraal in 2050 én we willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken. Wat mag er volgens u anders? En wat moet gelijk blijven?

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de Omgevingsvisie en bijbehorend Omgevingseffectenrapport (OER) vastgesteld op 14 december 2021.

Reacties en vragen kunt u sturen naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl.

 

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn. We schrijven erin op hoe we onze leefomgeving willen inrichten. We doen dat samen met inwoners, bedrijven, deskundigen en organisaties waarmee we samenwerken.

Meer informatie?

Lees hier meer informatie Hoe we komen tot de omgevingsvisie.