Verlenging TOZO vanaf 1 juni

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met drie maanden. Bij de huidige Tozo-regeling (Tozo-1), die zelfstandigen tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen, telt het inkomen van de partner niet mee.

Let op. Bij de verlenging vanaf 1 juni 2020 (Tozo-2) gelden strengere voorwaarden:

  • Zo geldt een partnerinkomenstoets.
  • Als uw gezamenlijke inkomen hoger is dan de voor u van toepassing zijnde norm heeft u geen recht op Tozo-2. Is het lager, dan wordt het inkomen in mindering gebracht op uw gezinsuitkering. Klik hier voor de normbedragen.
  • Het is niet mogelijk om met het huidige aanvraagformulier voor Tozo-1 een aanvraag in te dienen voor Tozo-2.


Als de inhoud van de regeling bekend is en hoe wij deze gaan uitvoeren, communiceren wij dit via onze website. Wij publiceren hier ook hoe u deze kunt aanvragen vanaf 1 juni 2020. Of wat u moet doen als u al gebruikmaakt van de huidige Tozo.