Nationaal groeifonds

Op 7 september jongstleden presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds! De plannen van het kabinet om lange termijn investeringen te doen (20 miljard euro!) in de Nederlandse economie sluiten aan op de regionale inspanningen in Zuid-Holland. 
 

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland, waaronder de Drechtsteden, investeren samen fors in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. Dit concrete pakket met investeringen en acties uit Zuid-Holland biedt het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities. 
 
Sleutelspelers uit Zuid-Holland hebben de afgelopen maanden intensief gelobbyd voor de komst van dit fonds en zijn verheugd met deze plannen. “Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen,” licht Jaap Smit, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland en commissaris van de Koning toe.