Klimaatstresstest al ingevuld?

Binnen onze gemeente zijn we bezig met de klimaatstresstest. In de toekomst vormen de klimaateffecten 'hitte', 'droogte', 'wateroverlast' en 'overstromingen' ook een mogelijk gevaar voor onze gemeente. Met deze vragenlijst willen we informatie ophalen over waar specifieke kwetsbaarheden ontstaan door het klimaat. Met kwetsbaarheden bedoelen we locaties waar zich problemen voor kunnen doen doordat het er te warm, droog of nat is. Het doel van de enquête is het verkrijgen van een kaart met specifieke locaties van kwetsbaarheden per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid/overstroming).

Wellicht dat jij vanuit jouw organisatie een of meerdere plekken in onze gemeente aan kan wijzen waar deze klimaateffect(en) in Sliedrecht kunnen optreden. De uitleg met instructies staat in de vragenlijst. Je kunt op de digitale kaart een of meerdere locaties aanklikken, waarbij je aangeeft welk klimaateffect(en) daar volgens jou optreedt of kan optreden. 
 
De vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en kun je invullen via deze link.

Het zou fijn zijn als u de vragenlijst z.s.m. in kunt vullen, maar uiterlijk 13 juli. Alvast bedankt voor het invullen!