Green Award voor Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht werkt aan het verduurzamen van het dorp. Daar hoort ook onze maritieme sector bij. Verduurzamen doen wij bijvoorbeeld door schippers die een Green Award hebben in 2020 toegang tot onze haven te geven zonder havengeld te heffen. De organisatie van de Green Awards verleent het certificaat aan schepen die hebben aangetoond aan bepaalde technische eisen te voldoen voor schoon en duurzaam varen. De gemeente wil schippers aanmoedigen bij het verduurzamen door hen een financieel voordeel te geven.

Een schip dat verduurzaamt zal op termijn kosten omlaag gaan brengen. Brandstof en energie is duur en daarmee een forse kostenpost voor de binnenvaart. Door het schip zuiniger te maken en meer gebruik maken van elektrische aandrijving zal een schipper op termijn zijn investering terug verdienen. Schippers geven ook aan dat hun onderhoudskosten lager zijn en dat ze minder storingen hebben met hun duurzame schepen. Ook merken schippers dat een Green Award een groot voordeel kan opleveren bij de inschrijving op aanbestedingen.