Gezocht voor SOJS: enthousiaste bedrijven voor de Bricks Challenge

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht is altijd op zoek naar mogelijkheden om activiteiten te organiseren die kinderen kunnen uitdagen en verrijken. Nu zouden zij graag de volgende stap willen maken om met kinderen (10 t/m 14 jaar) na een lessenreeks een kijkje te nemen in het werkveld. Er gebeurt al veel op het gebied van techniek en zeker ook met de Techniekroute in Sliedrecht en de Regionale Techniekspelen. SOJS zou hierop aansluitend de volgende lessenreeks willen aanbieden in samenwerking met 'Young Engineers'.
Doet uw bedrijf mee?!

De workshop 'Brick Challenge' laat kinderen kennismaken met de basisprincipes van wiskunde, wetenschap en bouwkunde met behulp van gemotoriseerde LEGO. Een wetenschappelijke theorie (zoals middelpunt vliedende kracht, hefboom effect, versnellingen…) wordt direct opgevolgd met het bouwen van een LEGO model waarop de studenten worden uitgenodigd om het model te verbeteren en hun creativiteit erop los te laten.

Hierdoor stimuleren we het oplossend denkvermogen, creatief denken en ondervinden ze veel voldoening uit de werkende constructie. Het Bricks Challenge lesprogramma legt wetenschap en techniek uit met behulp van technisch LEGO® en andere uitdagende instrumenten. Iedere les bestaat uit een korte uitleg over een natuurkundig of technisch principe waarna de kinderen zelfstandig of in tweetallen aan het bouwen gaan met onze speciaal daarvoor ontwikkelde LEGO-kits. Daarna gaan de kinderen creatief en zelf ontdekkend verder bouwen aan hun model waarbij ook alle ruimte is om te spelen.De kinderen leren wiskundige en natuurkundige principes via intuïtief onderzoek, ze ontwikkelen probleemoplossend denken en verbeteren hun vaardigheden op verschillende gebieden.