Bericht van Coalitie Kom Erbij Sliedrecht

Een lokaal netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties, instellingen en verenigingen vormt de binnencirkel van de lokale coalitie Kom Erbij Sliedrecht tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een complex probleem dat we als coalitie niet alleen kunnen oplossen. We zullen als organisaties steeds zoeken naar hoe we nieuwe, slimme en effectieve verbindingen kunnen maken. Dit houdt in dat we binnen en buiten onze eigen organisatie en netwerken iedereen oproepen om aandacht te hebben voor eenzame mensen in de eigen omgeving. Eenzaamheid kan alleen gekeerd worden als we de handen ineen slaan.

Om tot een duurzame, effectieve aanpak van eenzaamheid te komen willen we geleidelijk alle relevante domeinen betrekken. Samen met bedrijvenfunctionaris Esther Smit van de gemeente Sliedrecht verkennen we op dit moment hoe we (nog) meer draagvlak kunnen creëren bij de ondernemers van Sliedrecht. Na de zomer willen we actief ondernemers betrekken bij onze coalitie door hen in de buitencirkel te verbinden en te versterken. Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Ze zijn vaak zeer betrokken bij de lokale samenleving en komen op een laagdrempelige manier in contact met de doelgroep. Zij kunnen zich inzetten door bijvoorbeeld extra gastvrij te zijn, eenzaamheid te signaleren, activiteiten te organiseren of door het bieden van kennis, menskracht, netwerken of sponsoring in natura. 

Na iedere bijeenkomst van de binnencirkel versturen we een nieuwsbrief naar de buitencirkel. Hierin informeren we over de laatste ontwikkelingen binnen Sliedrecht en hoe we op basis van onze aanpak en ervaringen tot nieuwe inzichten zijn gekomen. We hopen dat in de toekomst leden van de buitencirkel zich vanuit verschillende motieven willen inzetten voor de lokale aanpak. We kunnen dan gericht per thema of doelgroep leden uitnodigen om mee te denken in motieven die met elkaar samenhangen en elkaar versterken; persoonlijk, maatschappelijk, organisatorisch en commercieel. Ondernemers zijn vaak sneller, concreter en innovatiever. Een kracht om te benutten. 

De eerste stap is gezet. De gemeente steunt de coalitie Kom erbij om bedrijven te stimuleren ‘het goede’ te doen. Philafeest heeft de afgelopen weken 2000 zeepjes inpakt waarmee we het gezamenlijke belang om eenzaamheid tegen te gaan zichtbaar willen maken. Iedere ondernemer die zich aansluit bij de coalitie ontvangt een raamsticker van Kom Erbij en een aantal dozen zeepjes. Zo maken we het ambassadeurschap zichtbaar! 

Groet, 

Deborah Korevaar

E: d.korevaar@welzijnswerksliedrecht.nl

Coordinator Vrijwilligerspunt

BHKES