2020

 • Ondernemersloket Drechtsteden

  28 december 2020

  Op 1 januari 2021 opent het Ondernemersloket Drechtsteden 'virtueel' zijn deuren. Het loket is speciaal voor zelfstandig ondernemers in de Drechtsteden.

 • KVO nieuws

  18 december 2020

  Het zijn bijzondere tijden en daarbij wordt momenteel veel van ondernemers gevraagd. We gaan op naar het einde van het jaar en gemeente, politie en brandweer brengen graag het volgende onder de aandacht. Helaas hebben zich afgelopen jaren vooral in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling met enige regelmaat branden voorgedaan in bedrijfscontainers. Deze branden werden onder andere veroorzaakt door vuurwerk. Deze vorm van vandalisme willen wij ook graag dit jaar voorkomen. Daarom vragen wij om uw hulp.

 • Wetswijzigingen en wetten 2021

  09 december 2020

  Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee.

 • Actuele nieuwsbrieven

  29 september 2020

  Graag houden wij u optimaal geïnformeerd. Via onze website, maar zeker ook via onze nieuwsbrieven voor ondernemend Sliedrecht. U kunt hier de reeds verzonden nieuwsbrieven van de afgelopen periode teruglezen.

 • Wereld Alzheimer Dag

  14 september 2020

  Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het Mantelzorgpunt, het Alzheimer Café, Bibliotheek Aanzet, het Seniorenhuys de Schalm, Waardeburg, Rivas en de Gemeente Sliedrecht roepen jong en oud op om aandacht te hebben voor mensen met dementie en voor degene die dagelijks voor hen zorgt.

 • Dag van de Ondernemer Sliedrecht

  09 september 2020

  Wethouders Piet Vat en Ton Spek verrasten op vrijdag 15 november vorig jaar vier Sliedrechtse ondernemers met de titel 'Bedrijf van het jaar'. Get Healthy, Vlot Logistics en Verhuizingen, The Hub Company en Melson Groep ontvingen op deze nationale Dag van de Ondernemer een bokaal en een bos bloemen. De Dag van de Ondemer wordt dit jaar gehouden op 20 november 2020.

 • Nationaal groeifonds

  08 september 2020

  Op 7 september jongstleden presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds! De plannen van het kabinet om lange termijn investeringen te doen (20 miljard euro!) in de Nederlandse economie sluiten aan op de regionale inspanningen in Zuid-Holland. 
   

 • Vanaf 1 september

  02 september 2020

  Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar.

 • TOZO 3

  01 september 2020

  Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.
   

 • Drechtstedeninzicht online

  31 augustus 2020
 • Aantal corona besmettingen loopt op!

  05 augustus 2020

  Het aantal besmettingen door Corona loopt weer op. Het tempo is net zo hoog als in de beginperiode van de pandemie. Nu zijn het vooral jongeren en volwassenen tot en met 40 jaar. Zij laten zich veel minder testen omdat de klachten veel milder zijn. Deze groep houdt, zo blijkt, wel degelijk blijvende schade aan hart, longen en nieren door het virus.

 • Bericht van Coalitie Kom Erbij Sliedrecht

  09 juli 2020

  Een lokaal netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties, instellingen en verenigingen vormt de binnencirkel van de lokale coalitie Kom Erbij Sliedrecht tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een complex probleem dat we als coalitie niet alleen kunnen oplossen. We zullen als organisaties steeds zoeken naar hoe we nieuwe, slimme en effectieve verbindingen kunnen maken. Dit houdt in dat we binnen en buiten onze eigen organisatie en netwerken iedereen oproepen om aandacht te hebben voor eenzame mensen in de eigen omgeving. Eenzaamheid kan alleen gekeerd worden als we de handen ineen slaan.

 • NOW 2.0 versus NOW 1.0

  09 juli 2020

  In één oogopslag de verschillen tussen de NOW 2.0 en de NOW-regeling 1.0 voor u.

 • Klimaatstresstest al ingevuld?

  02 juli 2020

  Binnen onze gemeente zijn we bezig met de klimaatstresstest. In de toekomst vormen de klimaateffecten 'hitte', 'droogte', 'wateroverlast' en 'overstromingen' ook een mogelijk gevaar voor onze gemeente. Met deze vragenlijst willen we informatie ophalen over waar specifieke kwetsbaarheden ontstaan door het klimaat. Met kwetsbaarheden bedoelen we locaties waar zich problemen voor kunnen doen doordat het er te warm, droog of nat is. Het doel van de enquête is het verkrijgen van een kaart met specifieke locaties van kwetsbaarheden per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid/overstroming).

 • Maaltijden bezorgen onder de 16 jaar?

  01 juli 2020

  Vanaf 1 juli is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg. De Inspectie SZW en Tweede Kamer deden eerder een oproep om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden vanwege veiligheidsrisico’s. Zo werken jongeren die maaltijden bezorgen onder hoge tijdsdruk en maken zij deel uit van het drukke verkeer, wat leidt tot onveilige verkeersomstandigheden. Het verbod gaat per 1 juli in na een wijziging van de Nadere Regeling Kinderarbeid.

 • Help!

  29 juni 2020

  Mijn klant negeert de coronaregels.

 • TVL-regeling geopend

  29 juni 2020

  Dinsdag 30 juni vanaf 12:00 uur wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling opengesteld door RVO Nederland. Weten of jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet?

 • Terug naar kantoor

  29 juni 2020

  Je personeel komt weer naar kantoor: een situatie die vraagt om maatregelen en aanpassingen. Wat moet je regelen op kantoor om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • Per 1 juli

  26 juni 2020

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 • Een totaaloverzicht

  24 juni 2020

  Alle coronaregelingen op een rijtje.

 • Laatste uitbreiding SBI-codes TOGS

  15 juni 2020

  Er komt nog één keer - met terugwerkende kracht - een uitbreiding van de lijst SBI-codes in de TOGS-regeling, de vergoeding van 4000 euro voor getroffen sectoren. Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. MKB-Nederland is blij met dit lobbyresultaat; het is goed nieuws voor sectoren die nog altijd buiten de boot vielen. In de nieuwe regeling TVL mkb moet echter omzetverlies leidend zijn, en niet de sectorcode.

 • KKC-regeling

  08 juni 2020

  Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld.

 • Wetswijzigingen MKB per 1 juli

  08 juni 2020

  Mkb'ers krijgen vanaf 1 juli 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor het mkb verandert? Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen.

 • Wetswijzigingen starters per 1 juli

  08 juni 2020

  Ook starters krijgen vanaf 1 juli 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er verandert? Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor starters.

 • TOFA-regeling per 22 juni

  05 juni 2020
 • Geld voor innovatie

  04 juni 2020

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken.

 • Toch meer omzet dan verwacht?

  04 juni 2020

  Tozo en meer omzet gemaakt dan verwacht?
  NOW en meer omzet? Of met NOW toch personeel laten gaan?

 • Overzicht corona-maatregelen

  27 mei 2020

  De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen binnen de intelligente lockdown. Onder meer restaurants, musea en bioscopen mogen vanaf 1 juni hun deuren openen. De overheid heeft de eerdere bekendmaking van 6 mei daarover op 19 mei bevestigd, met enkele aanpassingen in de voorwaarden. De versoepelingen per 1 juni gelden in elk geval tot en met 15 juni.

 • TVL: maximaal 20.000 euro per 3 maanden

  27 mei 2020

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

 • Verlenging TOZO vanaf 1 juni

  27 mei 2020

  Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met drie maanden. Bij de huidige Tozo-regeling (Tozo-1), die zelfstandigen tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen, telt het inkomen van de partner niet mee.

 • Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

  20 mei 2020

  Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

 • In beeld gebracht : persconferentie 19 mei

  20 mei 2020
 • Corona-aanpak: de volgende stap

  19 mei 2020

  Zojuist vond de wekelijkse persconferentie plaats van onze minister-president. Vanaf 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. De volgende aanpassingen gelden per 1 juni (druk op "Download alle maatregelen ").

 • Het aanvraagformulier: uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen tot 1 september

  18 mei 2020, pdf, 267kB
 • Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

  18 mei 2020

  De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend.

 • Seed Capital regeling

  18 mei 2020

  Heb je een startup op technologisch of creatief gebied en een investering nodig? Dan kan je bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Door de coronacrisis is het budget vergroot.

 • Merendeel Nederlandse ondernemers verwacht bestaansmogelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

  14 mei 2020

  Het merendeel van de Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen (blijven) bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dat blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waar een kleine 5800 Nederlandse ondernemers aan mee hebben gedaan. Op het totaal geeft ruim twee derde aan te verwachten (`zeker’ of `waarschijnlijk’) wel te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. Circa een kwart geeft echter aan dat dat (`zeker’ of ‘waarschijnlijk’) niet kan. Bijna 1 op de 10 van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten.

 • Let op de veiligheid van uw bedrijf!

  13 mei 2020

  Het coronavirus zorgt ervoor dat veel bedrijfspanden geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. Er wordt veel thuisgewerkt, waardoor industrieterreinen een verlaten indruk maken. De landelijke politie waarschuwt daarom voor verplaatsende criminaliteit: van woningen naar bedrijfspanden.

 • Branches over de 1.5 meter economie

  13 mei 2020

  1,5 meter afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend op in.

 • Wat zijn de regels voor contactberoepen?

  12 mei 2020

  Heeft u een contactberoep zoals kapper, schoonheidsspecialist, fysiotherapeut of masseur? Vanaf 11 mei 2020 mogen bepaalde contactberoepen de deuren van hun bedrijf weer openen of weer aan het werk in coronatijd. Als u open mag, moet u zich houden aan (hygiëne)regels.

 • Regels voor winkels

 • Zuigmonden, die maak je voor IHC

  12 mei 2020

  De redding van IHC is ook goed nieuws voor de specialistische mkb-bedrijven die zwaar van de scheepsbouwer afhankelijk zijn.

 • 750 miljoen extra corona-overbruggingskrediet

  08 mei 2020

  De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

 • Overzicht NOW

  Hierbij overzicht van de verstrekte NOW per arbeidsmarktregio en per gemeente.

 • Verlenging uitstel betaling lokale heffingen

  07 mei 2020

  Medio maart is in verband met corona een pakket aan maatregelen samengesteld om uitstel van betaling
  mogelijk te maken voor ondernemers.

 • Niet in aanmerking voor de TOGS?

  06 mei 2020

  Draait uw onderneming verlies tijdens de coronacrisis maar komt u niet in aanmerking voor de tegemoetkoming TOGS?

 • OKB helpt tijdens Corona

  04 mei 2020

  Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Dat geldt onder meer voor organisatoren van events en bijeenkomsten, hotels en horecagelegenheden, winkels, kapsalons en ook voor zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) heeft besloten om ondernemers in deze zware tijden gratis te ondersteunen met advies en een luisterend oor.

 • Open Coffee Drechtsteden

  30 april 2020

  Mis je de gesprekken met collega-ondernemers uit de Drechtsteden ook? Neem dan op donderdag 7 mei 2020 van 9.00 tot 10.30 uur deel aan de eerste online ontmoeting van de Open Coffee Drechtsteden, een netwerkbijeenkomst voor ondernemende mensen in de Drechtsteden.

 • TOPSS

  29 april 2020

  Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

 • Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen

  29 april 2020

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) op 28 april 2020 bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

 • Overbruggingsleningen

  28 april 2020

  Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups , MKB zonder kredietrelatie bij een bank en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

 • Informatieplicht energiebesparing

  23 april 2020

  Op korte termijn worden ook in Sliedrecht door de Unit Integraal Toezicht A van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid brieven verstuurd naar bedrijven en instellingen die onder de Informatieplicht Energiebesparing vallen. Het betreft de bedrijven en instellingen waar nog geen rapportage energiebesparende maatregelen van is ontvangen. Gevraagd wordt om binnen vier maanden na de verzenddatum van de brief de energiegegevens alsnog door te geven.

 • Rode coronavlaggen

  23 april 2020

  Momenteel wordt gefraudeerd bij het aanvragen van de TOZO uitkering. De landelijke politie heeft bijgaand document opgesteld voor de uitkerende instantie hoe fraude kan worden herkend bij het aanvragen.

 • Voorbereiden op de 1,5 meter economie

  21 april 2020

  De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 meter economie. Zonder zo’n plan is het opengaan en opstarten van je bedrijf ondenkbaar.

 • Geen verrekening LKS met NOW

  15 april 2020

  De loonkostensubsidie gaat niet verrekend worden met de NOW.
  Goed nieuws voor de sociale ondernemers in de Drechtsteden in deze tijd!

 • Regeling BMKB verder aangepast

  15 april 2020
 • Aanvulling TOGS-regeling

  15 april 2020

  Het kabinet heeft besloten de TOGS-regeling aan te vullen.

 • Tweede Paasdag

  06 april 2020

  Ook komend weekend belooft erg mooi weer en er staat voor een aantal bedrijven wellicht een koopzondag op Tweede Paasdag voor de deur. Dat zal ongetwijfeld weer veel inwoners naar buiten lokken. Dat kan voor u als ondernemer best spannend worden en vraagt van u om uw bedrijf daarop voor te bereiden. We vragen u om uw bezoekersstroom in goede banen te leiden en uw plannen goed door te nemen met uw medewerkers.

 • NOW-loket geopend

  06 april 2020

  Het NOW-loket is open!

 • NOW regeling

  03 april 2020

  UWV heeft een mooi factsheet ontwikkeld over de NOW-regeling voor werkgevers.

 • Regelingen-check

  01 april 2020

  Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn.

 • NOW-regeling klaar, loketten bijna open

  31 maart 2020

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn op 31 maart bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

 • Kom Binnen Bij Bedrijven afgelast

  31 maart 2020

  De afgelopen weken zijn alle ondernemers in Nederland in grote of nog grotere mate geraakt door de maatregelen die zijn afgekondigd om de coronapandemie onder controle te krijgen. De actieweek Kom Binnen Bij Bedrijven 2020 (KBBB) kwam ineens in een heel ander daglicht te staan. Van 23 t/m 28 maart kon de week niet doorgaan. Gezien de enorme impact die de crisis op de economie heeft, is in onderling overleg met de deelnemende gemeenten besloten de gezamenlijke actieweek niet op een later tijdstip te organiseren. De aanmeldingsmogelijkheid voor bezoekers wordt dan ook vanaf 1 april stop gezet.

 • Aanvraag TOZO-uitkering

  30 maart 2020
 • Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

  28 maart 2020

  Door de coronacrisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Het Rijk heeft de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd.

 • Tegemoetkoming schade COVID-19

  27 maart 2020

  De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

 • Inspiratiebijeenkomst Zorgroute afgelast

  25 maart 2020

  Op maandag 6 april stond de Inspiratiebijeenkomst Zorgroute Sliedrecht 2020 in de Raadzaal gepland voor alle deelnemende bedrijven en instellingen. Aan alle deelnemers is op 25 maart jongstleden het volgende bericht verstuurd: 

 • Beste ondernemers van Sliedrecht

  24 maart 2020

  Het zijn bijzondere tijden waarin we met z’n allen verkeren. Grote onzekerheden op alle gebieden. U als ondernemer staat ook iedere dag weer klaar om keuzes te moeten maken. Keuzes die niet gemakkelijk zijn, keuzes die indruisen tegen de normale wijze waarop u ondernemer wilt zijn.

 • Wegwijzer Corona

  20 maart 2020
 • Tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden

  19 maart 2020

  Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig?

 • Regionale Techniekspelen afgelast

  13 maart 2020

  In verband met de nieuwe maatregelen die door de minister-president en het RIVM zijn afgekondigd vanwege het Coronavirus, heeft de werkgroep Regionale Techniekspelen besloten de Techniekspelen 2020 op 18 maart op de gastlocatie van Teus Vlot te Sliedrecht af te gelasten. Het gaat namelijk om een bijeenkomst met meer dan 100 personen.


 • Vanuit het KVO

  27 maart 2020

  De vernieuwde app Ondermijning van RIEC-LIEC biedt kennis en actualiteit in één.
  De politie zou u willen adviseren de app te downloaden.

 • Ondernemersontbijt afgelast

  05 maart 2020

  Op woensdag 6 mei aanstaande stond van 7.30 tot 9.00 uur het Derde Sliedrechtse Ondernemersontbijt gepland voor álle Sliedrechtse ondernemers.

 • Aangepaste betaaltermijn aanslag gemeentelijke belastingen

  02 april 2020

  Deze regeling is voor ondernemers, ZZP-ers, verenigingen, stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract.

 • Drechtse bedrijven gaan voor circulair

  27 februari 2020

  Maximaal benutten van windmolens middels energie opslag, minder verspilling in fundering door betere engineering, modulaire houtskeletbouw en online platform voor hergebruik van speeltoestellen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track, georganiseerd in samenwerking met Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en de gemeente Sliedrecht. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst te ontwikkelen, onder begeleiding van Cirkellab en Cirkel design.

 • Netwerken?

  14 februari 2020

  Uiteraard geven wij als gemeente onze ondernemers hier heel graag de gelegenheid toe. Vanaf begin 2019 heeft de Gemeente Sliedrecht daarom eens per half jaar een Sliedrechts Ondernemersontbijt voor alle Sliedrechtse ondernemers. En vanaf 28 november 2019 hebben daarnaast de Gemeente Hardinxveld-Giessendam en Gemeente Sliedrecht de handen ineen geslagen om specifiek voor kleine zelfstandigen om-en-om een gezamenlijk netwerkontbijt te organiseren op een interessante gastlocatie.

 • Succesvolle 7e On Stage

  14 februari 2020

  De VMBO-leerlingen uit Hardinxveld-Giessendam, Ottoland en Sliedrecht spraken tijdens het Beroepenfeest op Partycentrum de Lockhorst op 10 februari weer met meer dan 100 beroepsbeoefenaars. Wethouders Boerman, Slob en Vat verrichtten op ludieke wijze de feestelijke opening van On Stage voor de leerlingen en de beroepsbeoefenaren waarna het grote netwerken kon beginnen.

 • Aanmelden voor de Innovation Award

  13 februari 2020

  Op woensdag 27 mei 2020 wordt de Innovation Award ZHZ 2020 voor de 7e maal uitgereikt aan een persoon of onderneming die zich weet te onderscheiden op het gebied van innovatie, verbetering en verandering. Deze prijs is niet meer weg te denken in de regio ZHZ.

 • Update Kom Binnen Bij Bedrijven 2020

  28 januari 2020

  Zoals we vorige week berichtten, heeft de organisatie Kom Binnen Bij Bedrijven besloten de week in maart NIET te laten doorgaan. Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus het enige verstandige besluit dat er te nemen was.

 • Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

  24 januari 2020

  De Gemeente, Politie, Brandweer en de VSO Sliedrecht willen blijvend samenwerken om uw bedrijventerrein "schoon, heel en veilig" te krijgen / te houden.
  Door middel van deze samenwerking kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit Keurmerk is een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers gaat zich wederom inspannen om het Keurmerk te behouden. De werkgroep is dan ook heel benieuwd hoe u schoon, heel en veilig waardeert op uw bedrijventerrein!

 • Gezocht voor SOJS: enthousiaste bedrijven voor de Bricks Challenge

  21 januari 2020

  Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht is altijd op zoek naar mogelijkheden om activiteiten te organiseren die kinderen kunnen uitdagen en verrijken. Nu zouden zij graag de volgende stap willen maken om met kinderen (10 t/m 14 jaar) na een lessenreeks een kijkje te nemen in het werkveld. Er gebeurt al veel op het gebied van techniek en zeker ook met de Techniekroute in Sliedrecht en de Regionale Techniekspelen. SOJS zou hierop aansluitend de volgende lessenreeks willen aanbieden in samenwerking met 'Young Engineers'.
  Doet uw bedrijf mee?!

 • Vanuit het KVO

  17 januari 2020

  Graag denken de werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen met u mee.
  Deze editie staat in het teken van: "hoe verleid ik mijn klanten tot aankopen?".
  Nieuwsgierig geworden?

 • Programma bijeenkomst Duurzame Bereikbaarheid op 10 februari 2020

  17 januari 2020

  In onze regio vindt de 'Grootste Onderhoudsopgave Ooit' van Rijkswaterstaat plaats (N3, Van Brienenoordbrug, Heinenoordtunnel, Merwedebrug, Algerabrug, enz.), terwijl de Drechtring nu al onder druk staat. Dit zal vanaf 19 januari 2020 een impact hebben op de bereikbaarheid van ook jouw bedrijf. Ben jij nog wel bereikbaar? Wat betekent dit voor bedrijven en medewerkers en hoe kan je daar slim op inspelen?

 • Green Award voor Sliedrecht

  16 januari 2020

  De gemeente Sliedrecht werkt aan het verduurzamen van het dorp. Daar hoort ook onze maritieme sector bij. Verduurzamen doen wij bijvoorbeeld door schippers die een Green Award hebben in 2020 toegang tot onze haven te geven zonder havengeld te heffen. De organisatie van de Green Awards verleent het certificaat aan schepen die hebben aangetoond aan bepaalde technische eisen te voldoen voor schoon en duurzaam varen. De gemeente wil schippers aanmoedigen bij het verduurzamen door hen een financieel voordeel te geven.

 • Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

  14 januari 2020

  De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

 • Reminder voor 10 februari

  07 januari 2020

  De gemeente Sliedrecht en de VSO gaan graag met ondernemers in gesprek over duurzaamheid en bereikbaarheid.

 • Cybercrime Conferentie Drechtsteden

  22 januari 2020

  Maar liefst 1 op de 5 ondernemers wordt slachtoffer van cybercrime! Het is de snelst groeiende vorm van misdaad en het schadebedrag is ruim 10 miljard per jaar.En dat terwijl deze vorm van criminaliteit in veel gevallen voorkomen kan worden.Ook u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt. Kom naar deze conferentie en zorg dat u digitaal veilig bent! Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zal de bijeenkomst in goede banen leiden.