Gemeente Sliedrecht start unieke samenwerking voor Sliedrecht-Noord

De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord, een complexe en belangrijke opgave. De gemeente start voor dit project een unieke samenwerking op met (lokale) marktpartijen. De samenwerking wordt bekrachtigd met een vandaag getekende intentieovereenkomst. Het bijzondere is dat met de overeenkomst al een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een volledig afgedicht plan is. Wethouder Ton Spek: “Het vertrekpunt is samen. Met elkaar komen we verder, dat is écht het fundament voor Sliedrecht-Noord. Daarin spelen marktpartijen, grondeigenaren en inwoners een grote rol.”

In de toekomst wil Sliedrecht een prettige gemeenschap zijn en blijven om te wonen, werken en leven. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk dat er extra woningen komen en Sliedrecht beter bereikbaar is. In de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota van 2021 staat dit uitgebreid beschreven. De 1.200 tot 1.500 woningen ‘over het spoor’ maken een belangrijk onderdeel uit van die plannen.

Complexe ontwikkeling vraagt creatieve oplossingen

Bouwen in Sliedrecht-Noord is complex en ambitieus. Daarom zijn innovatieve en creatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden gewenst. De ontwikkeling is complex omdat de A15, de Betuwelijn en de Merwedelingelijn overkluisd moeten worden. Eind vorig jaar kreeg de gemeente hiervoor een subsidie vanuit het Mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid. Daarnaast kent het gebied verschillende grondeigenaren. Om de woningbouwambities waar te kunnen maken, is individuele ontwikkeling van huidige grondposities niet mogelijk. Gemeente en marktpartijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat daarom vroegtijdige samenwerking nodig is.

Ton Spek: “De ontwikkeling in Sliedrecht-Noord slaagt als er goede afstemming en samenwerking is met en tussen alle betrokkenen: marktpartijen, grondeigenaren en inwoners. Om de ambities te realiseren, zoeken we al in het voortraject van de ontwikkeling de samenwerking op. Zo vroeg in het traject al samen optrekken is echt uniek in Nederland. Deze bijzondere samenwerking zorgt vanaf de start voor commitment en samenhang. Bovendien: na de haalbaarheidsstudie kunnen we, na gebleken haalbaarheid, direct door met concrete samenwerkingsafspraken voor de ontwikkelfase.”

Marktpartijen

De marktpartijen die participeren, zijn ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), gebiedsontwikkelaar AM, Gebroeders Blokland, Heijmans, Van Wijnen en VORM. Zij werken nu samen met de gemeente aan een haalbaarheidsstudie zonder dat al concreet zicht is op een feitelijke ontwikkeling en realisatie. Partijen zijn dus bereid kennis en kunde in te zetten om samen de puzzel van deze gebiedsontwikkeling te leggen. De marktpartijen zijn samengekomen na twee marktconsultaties die door de gemeente Sliedrecht zijn georganiseerd. Criteria om deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie waren lokale betrokkenheid, grondeigendom(men), kennis en kunde en capaciteit voor het volume van de opgave in Sliedrecht-Noord.

Intentieovereenkomst

De gemeente Sliedrecht en de marktpartijen hebben een intentieovereenkomst getekend. In die overeenkomst zijn de kaders voor de gezamenlijke haalbaarheidsstudie bepaald en zijn de voorwaarden opgesteld waaronder een vervolgovereenkomst kan worden aangegaan.

Frank van Dijk, Commercieel directeur bij ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), over de intentieovereenkomst: “Samen met de Gemeente Sliedrecht, de marktpartijen en diverse adviseurs zijn wij inmiddels gestart. Al snel werd duidelijk dat het geen makkelijke opgave is, maar wel één waar je met elkaar trots op kunt zijn als deze slaagt. Als ontwikkelende bouwers zien wij ook de behoefte én de opgave die voor ons ligt. Als alle betrokkenen vanuit openheid en transparantie bereid zijn om met elkaar te werken, dan gaan wij hier als marktpartijen samen met de gemeente voor alle Sliedrechters een prachtige nieuwe plek maken!”

Sliedrecht Noord tekenen intentieovereenkomst