Prikken in de buurt

Bent u nog niet of nog niet volledig gevaccineerd? Vanaf maandag 21 maart t/m 9 april opent de GGD Zuid-Holland Zuid voor een periode van drie weken tijdelijke vaccinatielocaties. Op de locaties kunnen inwoners terecht voor vragen over het vaccin en gratis, zonder afspraak, hun 1ste, 2de of boostervaccinatie halen.

Prikken in de buurt

De vaccinatiecampagne is een nieuwe fase in gegaan. Van massavaccinatie gaat de focus van de GGD ZHZ naar wijkgericht vaccineren. Naast de huidige vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek opent de GGD ZHZ zes tijdelijke vaccinatielocaties. Hierdoor biedt de GGD ZHZ alle inwoners van Zuid-Holland Zuid de gelegenheid laagdrempelig, dichtbij huis en zonder afspraak een vaccinatie te halen.

In de periode van maandag 28 februari tot en met zaterdag 19 maart  zijn de locaties te vinden in de gemeentes Dordrecht, Nieuw-Lekkerland, Zwijndrecht en Sliedrecht.

De tijdelijke vaccinatielocaties van de GGD ZHZ zijn steeds twee dagen tegelijk in twee gemeentes geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Flyer 1 - Tijdelijke vaccinatieplekken (A4) (bijsnijdmarkeringen en afloop) v2

Voor wie?

Inwoners vanaf 18 jaar kunnen voor hun 1ste, 2de  en boostervaccinatie terecht bij één van de tijdelijke vaccinatielocaties. Op de tijdelijke vaccinatielocaties wordt gevaccineerd met het mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer.

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen op de tijdelijke vaccinatielocaties terecht voor hun 1ste en 2de vaccinatie. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat zij begeleid moeten worden door een volwassene. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen zonder begeleiding komen.

ID en mondkapje meenemen

Iedereen die een vaccinatie wil, moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)laten zien en een mondkapje dragen. Ook kinderen tussen de 12 en 18 jaar moeten een legitimatiebewijs laten zien. Bij kinderen tussen 5 en 11 jaar moet de ouder een ID-bewijs bij zich hebben.
Vragen en meer informatie Op de locaties kunnen inwoners ook terecht voor voorlichting over het vaccin. Er zijn artsen en voorlichters van de GGD ZHZ aanwezig om vragen over corona en het vaccin te beantwoorden.

Vragen en meer informatie

Op de locaties kunnen inwoners ook terecht voor voorlichting over het vaccin. Er zijn artsen en voorlichters van de GGD ZHZ aanwezig om vragen over corona en het vaccin te beantwoorden.

Wijkgericht vaccineren

Met het openen van de tijdelijke vaccinatielocaties geeft de GGD ZHZ een vervolg aan het fijnmazig vaccineren van 2021. De wijkgerichte aanpak heeft als doel begrijpelijke informatie te geven over het coronavirus, testen en het vaccin. Er is door de GGD ZHZ bewust voor gekozen tijdelijke vaccinatielocaties te openen in wijken waaruit signalen komen dat mensen moeite hebben met het maken van een vaccinatieafspraak. Dit kan te maken hebben met het niet (goed) begrijpen van de informatie en/of met de afstand tot een vaccinatielocatie.

Als mensen niet goed geïnformeerd zijn, maken ze sneller een keuze om geen vaccin te nemen. Door het informeren op locatie wil de GGD ZHZ ertoe bijdragen dat iedereen weloverwogen een beslissing over vaccineren kan nemen.

Vervolg

De GGD ZHZ is in gesprek met de andere gemeentes in de regio om ook daar na 26 februari tijdelijke vaccinatielocaties te openen. Zodra de gesprekken zijn afgerond volgt hierover meer informatie op de website van de GGD.