Welke vrijwilliger verdient onze gemeentepenning?

Op dinsdag 7 december 2021 is het Landelijke Vrijwilligersdag. De gemeente Sliedrecht is op zoek naar kandidaten die zich jarenlang vrijwillig in hebben gezet voor een Sliedrechtse vereniging, organisatie of stichting.

De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers. Daarom reikt burgemeester Jan de Vries ter gelegenheid van de Landelijke Vrijwilligersdag de Sliedrechtse gemeentepenning uit. Met deze jaarlijkse uitreiking uit de gemeente haar waardering voor deze vrijwilligers. Kent u kandidaten voor de Sliedrechtse gemeentepenning? Laat het ons voor 8 oktober weten.

Wie komen in aanmerking voor de gemeentepenning?

De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die zich alleen of in een groep voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet. Dit kan in belangrijke mate en op een breed terrein zijn. De inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet zijn. Bijvoorbeeld als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is. Of als de verdienste een buitengewoon karakter heeft. De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Aanmelden voor de Sliedrechtse gemeentepenning

Aanmelden van een vrijwilliger kan door het speciale aanvraagformulier volledig in te vullen en voor 8 oktober 2021 op sturen. Kijk bij Aanvragen bij de mogelijkheden.

Aanvragen

Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021.

gemeentepenning