December

 • Omgevingsvisie Sliedrecht en bijbehorend Omgevingseffectrapport

  30 december 2021

  De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de Omgevingsvisie Sliedrecht en het Omgevingseffectrapport (OER) vastgesteld tijdens de besluitvormende vergadering van 14 december.

 • Kerstboominzameling 7 januari

  30 december 2021

  Andere jaren kon u uw kerstboom na de feestdagen op verschillende plekken inleveren. Door de lockdown kan dat deze keer niet. In plaats daarvan haalt de gemeente de kerstbomen op. We houden hiervoor een eenmalige inzamelronde op vrijdag 7 januari.

 • Oud & nieuw: hou het veilig en gezellig

  28 december 2021

  De jaarwisseling is in zicht. De gemeente Sliedrecht en de hulpdiensten doen er alles aan om oud & nieuw goed te laten verlopen. Samen houden we het gezellig en veilig! Dit jaar mag er geen vuurwerk en carbid worden afgestoken. Fopvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is wel toegestaan. Steekt u toch vuurwerk af? Dan loopt u kans op een boete.

 • Hulp kinderopvangtoeslag-affaire

  27 december 2021

  Bent u een inwoner van de Drechtsteden en bent u gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst, dan kan dat gevolgen hebben op uw financiële situatie. De Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunt u hier graag bij.

 • RRE-subsidie in Sliedrecht een succes

  23 december 2021

  1.919 woningeigenaren in Sliedrecht hebben in 2020 of 2021 zonnepanelen of isolatie aangeschaft of verzilverd met de waardebon voor kleine energiebesparende maatregelen in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Hiermee wordt er in Sliedrecht jaarlijks zo’n 356.000 kg CO2 aan uitstoot bespaard.

 • Betogingen en demonstraties, hoe zit het eigenlijk?

  24 december 2021

  Naar aanleiding van de fakkeltocht op woensdag 22 december hebben wij verschillende vragen ontvangen. Goed om in te gaan op de regels die hiervoor gelden.

 • Fijne Feestdagen!

  22 december 2021

  Het was voor ons allen opnieuw een bewogen jaar. We hebben in 2021 meer dan ooit laten zien dat we het in Sliedrecht samen doen. Wij hebben veel waardering voor uw inzet voor onze gemeenschap en uw betrokkenheid op elkaar. Dat geeft ons vertrouwen voor het komende jaar.

 • Kastanjebomen in Sliedrecht

  21 december 2021

  Afgelopen woensdagavond 15 december werd de gemeente opgeschrikt door een grote vallende tak van een kastanjeboom aan het Stationsplein. Inmiddels is de boom grotendeels gekapt, maar er zijn meer kastanjebomen met soortgelijke problemen.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Wim Kos

  21 december 2021

  Tijdens de feestelijke bijeenkomst is Wim Kos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan de Vries heeft Wim Kos verrast met deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Sliedrecht, zuidelijk Zuid-Holland en West-Brabant.

 • Gewijzigde openingstijden milieustraat

  21 december 2021

  De milieustraat sluit vrijdag 24 december om 15.00 uur en zaterdag 25 december (1e kerstdag) is de milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag 31 december (oudejaarsdag) is de milieustraat ook vanaf 15.00 uur gesloten en op zaterdag 1 januari is de milieustraat de gehele dag gesloten.

 • Uitreiking mantelzorgwaardering 2021

  16 december 2021

  Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen met veel liefde en aandacht, langdurig en onbetaald voor een ander. Hier heeft de gemeente Sliedrecht veel bewondering en waardering voor. Als dank voor deze tomeloze inzet schenkt de gemeente hen jaarlijks een mantelzorgwaardering.

 • In gesprek met ondernemers

  16 december 2021

  Dat Corona voor veel mensen grote gevolgen heeft, dat weten we. We moeten ons aanpassen door elkaar anders te begroeten, we mogen minder mensen thuis ontvangen en werken veelal thuis. En dan hebben we het nog niet over kinderen die thuis onderwijs krijgen of het verdriet dat we afscheid moeten nemen van mensen die ons lief zijn.

 • Start aanleg warmtenet in Craijensteijn

  14 december 2021

  Vanaf maandag 10 januari start HVC met de aanleg van het warmtenet in de Craijensteijn. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 juli.

 • Arnold Blokland, consul van de Oorlogsgravenstichting in Sliedrecht, neemt afscheid

  09 december 2021

  Arnold Blokland, consul van de Oorlogsgravenstichting in Sliedrecht en medewerker van de gemeente Sliedrecht, neemt afscheid. Reden van zijn afscheid is zijn pensionering na 45 dienstjaren. Erik van der Wiel, wordt de nieuwe consul van de Oorlogsgravenstichting in Sliedrecht.

 • Bedankje moestuineigenaren

  09 december 2021

  Wethouder Goverde bedankt eigenaren van moestuinen voor de medewerking. Gemeente Sliedrecht is samen met omliggende gemeenten, GGD en RIVM aan het onderzoeken wat de invloed is van de hoeveelheid PFOA en GenX in groente en fruit. Moestuineigenaren die meegewerkt hebben kregen van Ed Goverde een bedankje. In totaal namen de onderzoekers 750 monsters van in totaal 23 soorten groenten en fruit. De moestuinen waar monsters genomen zijn liggen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden.

 • Gemeentepenning voor 11 vrijwilligers

  09 december 2021

  Vrijwilligers zijn de verbindende factor van onze Sliedrechtse samenleving. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit jaar besloten om aan 11 Sliedrechters de zilveren gemeentepenning toe te kennen. Het college waardeert de inzet van de vele vrijwilligers van de gemeente Sliedrecht en zet ze daarom op de Nationale Vrijwilligersdag graag in het zonnetje.

 • Sliedrecht verdient een actueel en passend afvalbeleid

  02 december 2021

  De gemeente Sliedrecht heeft samen met Kieskompas uw mening gevraagd over afvalinzameling. Veel inwoners hebben het onderzoek ingevuld. Sommige inwoners konden niet wachten en gaven al een reactie voordat ze aan de vragenlijst begonnen.

 • Denk mee over het standplaatsen- en ventbeleid in Sliedrecht

  08 december 2021

  De gemeente is bezig met een nieuw standplaatsen- en ventbeleid. Het nieuwe concept beschrijft hoe de gemeente wil omgaan met het aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste commerciële standplaats, een incidentele commerciële standplaats, een incidentele niet-commerciële standplaats en door te venten. Het concept is inmiddels opgesteld. Het college is in eerste lezing akkoord.

 • Weer bomen planten

  02 december 2021

  Deze week zijn onze groenspecialisten gestart met het planten van diverse bomen in Sliedrecht. Op de foto kun je zien dat in het talud langs de watergangen in de Rijnstraat meerdere bomen zijn geplant.

 • Word ook een verkeersheld

  02 december 2021

  Wilt u niet te hard rijden? Wilt u oogcontact maken met de andere weggebruikers? Dit waren enkele vragen die de leerlingen van groep 7 van basisschool Oranje Nassau aan bewoners stelden.